Diakonia - Människor som förändrar världen

Lika rättigheter för människor med funktionsnedsättningar

Redan 1976 inleddes Diakonias humanitära arbete bland krigets offer i Mellanöstern. Bland flyktingarna var personer med funktionsnedsättningar speciellt utsatta, eftersom både vård och rehabilitering saknades. Idag arbetar Diakonia för dessa personers rättigheter genom påverkan, utbildning och information.

Forskning, påverkan och utbildning

Diakonia har ett stort antal samarbetsorganisationer i Mellanöstern som fokuserar på social integration av personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i både Gaza och på Västbanken. Vi strävar efter att hjälpa personer med funktionsnedsättning att uppnå sina politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt öka samhällets kapacitet med hjälp av tre metoder:

Personer med funktionsnedsättning integreras i samhället genom så kallade Community Based Rehabilitation Programmes, som också ger möjligheten att utveckla starka grupper bland personer med funktionsnedsättning som strävar efter att uppnå sina rättigheter.

Genom forskning och påverkansarbete påvisas skillnaderna mellan verkligheten och de rättigheter som anges i den palestinska lagen för människor med funktionsnedsättning. Med forskningen som grund ställs krav på politiskt ansvariga för att rättigheterna ska bli verklighet.

Stöd ges för att öka den tekniska och organisatoriska kapaciteten hos samarbetsorganisationerna, så att de kan bli mer effektiva i arbetet för personer med funktionsnedsättnings rättigheter.