Diakonia - Människor som förändrar världen

För en rättvis, jämlik och hållbar värld

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld. Tillsammans med över 400 lokala organisationer i 25 länder driver vi projekt för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck. Tillsammans förändrar vi världen.

Vårt uppdrag och övergripande mål är att förändra orättvisa politiska, ekonomiska, sociala och kulturella strukturer som orsakar fattigdom, ojämlikhet, förtryck och våld.

Diakonia arbetar tillsammans med de mest utsatta människorna, lokala samarbetsorganisationer och andra strategiska aktörer för uppfyllandet av alla människors rätt att leva ett värdigt liv – oberoende av ålder, klass, funktionshinder, etnicitet, kön,nationalitet, politisk övertygelse, religion eller sexuell läggning och identitet.

Läs mer

 • Här finns vi

  Diakonia arbetar med långsiktigt utvecklingsbistånd i 25 länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Mellanöstern/Nordafrika. Vi har också en omfattande verksamhet i Sverige.
 • Så arbetar vi

  Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. Vi stödjer eldsjälar som tillsammans med andra driver projekt som gör att människor själva kan ta sig ur fattigdom och förtryck. Diakonia stöttar drygt 400 lokala organisationer i över 30 länder.
 • Våra resultat

  Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar långsiktigt, oftast med stora övergripande frågor. Målet med all verksamhet är varaktig förändring av situationen för fattiga och förtryckta. I centrum för arbetet finns människor som vill förändra världen.
 • Politik & påverkan

  För att ändra de strukturer som orsakar fattigdom och orättvisa jobbar många av Diakonias samarbetsorganisationer med påverkansarbete i sina respektive länder. Diakonia har också ett eget påverkansarbete.