Diakonia - Människor som förändrar världen
Flickor som cyklar i cykelmanifestation i Bangladesh

Smarta lösningar på stora problem

Under sommaren cyklar vi runt Sverige för att bli fler i kampen för en ljusare och rättvisare värld.

Läs mer

Peru

På kursen i feminism uppskattas allas olikheter.
Organisationen LIFS kurs i feminism ger deltagarna en möjlighet att vara sig själva.
Läs om ett unikt forum

Zimbabwe

Concilia Mlalazi och Tamani Moyo har tagit plats i politiken, mycket tack vare stödet från Diakonias samarbetsorganisation WILD.
"Man måste klä sig som en ledare", säger Concilia och Tamani i Zimbabwe.
Möt Concilia och Tamani

50 år av förändring