Diakonia - Människor som förändrar världen
Juletiketter

Sprid glädje till fler i jul

Köp våra juletiketter för 25 kronor och stötta flickors rättigheter i världen.

Köp juletiketter

Peru

På kursen i feminism uppskattas allas olikheter.
Organisationen LIFS kurs i feminism ger deltagarna en möjlighet att vara sig själva.
Läs om ett unikt forum

Zimbabwe

Concilia Mlalazi och Tamani Moyo har tagit plats i politiken, mycket tack vare stödet från Diakonias samarbetsorganisation WILD.
"Man måste klä sig som en ledare", säger Concilia och Tamani i Zimbabwe.
Möt Concilia och Tamani

50 år av förändring