En grupp av leende och skrattande flickor sitter intill ett träd. De är klädda i likadana blåa skoluniformer och sträcker upp händerna i luften.
Här finns vi

Bangladesh

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder med 164 miljoner invånare. Diskriminering och våld mot kvinnor är vanligt. Över hälften av alla flickor gifts bort innan de fyllt 18 år.

Flickors frihet ökar

Diakonia jobbar för att kvinnor och flickor ska kunna ta makten över sina egna liv. Ett väldigt framgångsrikt projekt är cykelprojektet. Genom att flickor lär sig cykla och får kunskap ökar deras självförtroende och möjlighet att bestämma över sina egna liv. När flickor lär sig cykla minskar också kostnaderna för att ta sig till skolan och skolvägen blir tryggare. Det ökar chansen att flickorna får fortsätta gå i skolan och minskar riskerna för barnäktenskap.  

Genom kvinnogrupper arbetar vi även för att fler kvinnor ska vara med och bestämma. Grupperna ger kvinnor på landsbygden en plats att organisera sig och stötta varandra. Det blir en trygg plats att diskutera allt från ekonomi och hälsa till könsrelaterat våld och andra frågor om kvinnors rättigheter.  

Vi ser hoppfulla resultat – kvinnors och flickors rörelsefrihet ökar nu i Bangladesh. Barnäktenskapen minskar! Fler kvinnor är med i de beslut som tas, både hemma och i politiken.  Engagemanget för allas lika rättigheter fortsätter!  

En flicka i skoluniform som cyklar på en skolgård.

Cykeln är den snabbaste vägen till jämställdhet

Cykelprojektet

Här i Sverige kan det framstå som smått ofattbart att flickor inte uppmuntras att ta sig fram på egen hand. Men så ser verkligheten ut på landsbygden i Bangladesh. När en flicka ska ta sig från A till B måste hon ha sällskap. Och om ingen kan följa med och vägen till skolan är lång, tvingas många flickor stanna hemma och riskerar att giftas bort tidigt.
Cykelprojektet arbetar för att bryta normen och stötta flickor som vill cykla.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.