Leende kvinna står i en trapp
Här finns vi

Sri Lanka

En av de största utmaningarna som Sri Lanka står inför är klimatförändringarna. Två tredjedelar av befolkningen är jordbrukare och odlar till exempel ris och grönsaker för familjens behov. De riskerar att drabbas särskilt hårt av extremt väder.

Kvinnor kliver fram i kriser 

Diakonias mål är att människor ska kunna försörja sig själva, även under torka, översvämningar och stormar. Därför satsar vi på projekt som ökar människors förmåga att klara av oberäkneligt väder. 

Ett exempel är att vi, tillsammans med bönder, installerat reningsverk i floder. Det gör att vattnet går att använda till odlingar så att skördar inte går förlorade i perioder av torka. En annan smart metod är att varje familj har en egen kompost. Från den får de miljövänlig gödsel, som gör att de kan odla fler sorters grödor och skörda oftare. Det förbättrar familjers ekonomi och hälsa. 

En kärnfråga för Diakonia är att kvinnor ska ha mer makt. Därför jobbar vi med att stärka kvinnor på alla nivåer – från nationell till lokal nivå. Vi håller kurser i ledarskap för kvinnor, som med sina kunskaper sedan kan utbilda fler.  Att kvinnor är med och bestämmer är en fråga om mänskliga rättigheter som gör hela samhället bättre rustat att möta kriser.  

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.