Kvalitetssäkring

Mekanism för klagomål

Har du upptäckt något som verkar vara fel i vår verksamhet? Här finns information om hur du gör för att rapportera en incident.

Vi på Diakonia har ett åtagande: att ingen människa som kommer i kontakt med Diakonia och av oss finansierad verksamhet ska komma till skada på något sätt. Därför är vi tacksamma för att du uppmärksammar oss på eventuella felaktigheter i vår verksamhet. Särskilt viktigt är det att du hör av dig ifall någon hos oss som du träffat på har betett sig på ett olämpligt sätt.

Alltid öppet

Vår visselblåsarfunktion är alltid öppen. Även om formuläret är gjort på engelska går det bra att fylla i på svenska. Din rapport hamnar hos en ansvarig person på Diakonias huvudkontor, och därefter ansvarar Diakonias ledning för att ditt ärende tas om hand.

Du kan vara anonym

Vi hanterar alla ärenden konfidentiellt, och vi försöker så långt det är möjligt att utreda även anonymt anmälda ärenden. Diakonia är certifierade enligt Core Humanitarian Standard (CHS). Det betyder att vi i vårt arbete följer den standard som de satt upp och som innebär att du kan framföra synpunkter till oss på ett säkert sätt genom visselblåsarfunktionen.

Om du uppger ditt namn kan vi ge återkoppling på hur din anmälan hanteras och också resultatet. Du kan läsa mera om hur Diakonia hanterar anmälningar i Policyn som finns längre ned på sidan.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.