Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i Mellanöstern och Nordafrika

Diakonias biståndsarbete i Mellanöstern och Nordafrika sker med lokala organisationer i Libanon, det ockuperade palestinska territoriet (oPt), Egypten och Israel. Vi har även ett regionalt program för rehabilitering av personer med funktionshinder samt ett regionalt program med fokus på barnlitteratur. Just nu ger vi också humanitär hjälp till flyktingar från Syrien som lever i läger i Libanon. Ge en gåva och gör skillnad!

 • Egypten

  I den unga och instabila demokratin Egypten prioriterar Diakonias samarbetsorganisationer att stödja demokratiserings- och reformprocesser. Kvinnor, barn och människor med funktionshinder står i fokus i arbetet med detta. Diakonia i Egypten
 • Libanon

  Tillsammans med lokala organisationer arbetar vi mot våra fem strategiska mål: social och ekonomisk rättvisa, mänskliga rättigheter, jämställdhet, konflikt och rättvisa och humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete. I och med att landet har drabbats väldigt hårt av kriget i Syrien bedriver Diakonias samarbetsorganisationer även skyddsarbete för människor på flykt. Diakonia i Libanon
 • Israel och Palestina (oPt)

  Diakonia samarbetar med ett 40-tal palestinska och israeliska organisationer. Vi arbetar för att stärka civila samhället bland annat genom att föra samman israeliska och palestinska organisationer, för att de tillsammans ska arbeta för en fredlig lösning på konflikten i området. Humanitärt arbete och att nå mänskliga rättigheter med internationell humanitär rätt är viktiga arbetsområden. Diakonia i Palestina
 • Barnlitteratur - regionalt program

  Med tillgång till böcker och läsglädje öppnas dörrar till drömmar om framtiden för utsatta barn i Mellanöstern. Det regionala barnlitteraturprogrammet sprider barnböcker och utbildar i bland annat flyktingläger i Mellanöstern. Barnlitteraturprogrammet
 • Rättigheter för människor med funktionsnedsättningar

  Programmet ger grundläggande vård och rehabilitering till funktionshindrade, men också för att förändra det som hindrar funktionshindrade i Mellanöstern från att leva ett så normalt liv som möjligt. Programmet för funktionshindrades rättigheter

Stöd Diakonias arbete i Mellanöstern och Nordafrika