Tre kvinnor sitter vid bord och bokför pengar de lånar till varandra.
Opinion

Finansiering för en hållbar och rättvis utveckling

Glappet mellan hur mycket resurser som finns i fattiga länder och hur mycket som behövs för att de ska kunna uppnå de globala målen är stort. För att fylla glappet behövs politiska reformer både globalt och lokalt.

Diakonia arbetar för en mer rättvis fördelning av resurser för att utvecklingsländer ska kunna uppnå de globala målen i Agenda 2030. Mer pengar flödar ut ur länderna än vad som kommer in till dem genom bland annat bistånd och investeringar. Skatteflykt är den största källan till att pengar försvinner ut ur länderna. Det är inte hållbart.

Det finns ett stort glapp mellan hur mycket resurser utvecklingsländerna har och hur mycket som behövs för att kunna tillgodose människors rättigheter och kunna göra nödvändiga satsningar på exempelvis skolor, sjukvård och infrastruktur. För att fylla glappet behövs politiska reformer både globalt och på en lokal nivå.

Att mobilisera resurser för välfärd och hållbar utveckling är en större utmaning nu än någonsin, särskilt i utvecklingsländer. Redan före coronapandemin saknade utvecklingsländer 2500 miljarder dollar årligen för att nå målen i Agenda 2030. Efter pandemins utbrott har FN-organet UNCTAD pekat på behovet av ett krispaket på en lika stor summa i ytterligare stöd till utvecklingsländer. Vi står inför enorma utmaningar i form av fattigdom, klimatkris och ökande klyftor mellan människor och länder.

Om världen ska kunna behålla ambitionerna i Agenda 2030 så behövs krafttag och globalt samarbete. Finansiering är en viktig pusselbit.

Mer än pengar

Men det handlar inte bara om pengar. Det behövs förändringar av internationella regelverk, och beslutsfattare måste prioritera människor som lever i fattigdom och förtyck. Utvecklingen kan heller aldrig bli hållbar eller rättvis utan ett fokus på jämställdhet. Rika länder har ett ansvar att bidra med bistånd men också att se till att den egna politiken gör det möjligt för utvecklingsländer att mobilisera resurser för välfärd. Så är inte fallet idag. Investeringar måste också riktas om till en hållbar utveckling.

Världens länder har enats om åtgärder som syftar till att säkra finansieringen av målen i Agenda 2030 inom något som heter Addis Ababa Action Agenda (AAAA), som antogs 2015. Agendan innehåller åtaganden på sju områden, däribland bistånd, investeringar, att hantera ohållbara skuldbördor och åtgärder för att få till rättvisa skattesystem och stoppa den globala kapital- och skatteflykten.

Diakonia arbetar med flera frågor som handlar om förändringar som krävs av det internationella finansiella systemet för att uppnå en mer rättvis och jämställd utveckling.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva