Nyhet

Global beskattning blir mer demokratisk

2022-12-08

Den 23 november togs ett historiskt steg framåt för ett mer demokratiskt och effektivt samarbete kring globala skattefrågor. Då antog FN:s generalförsamling en resolution om att upprätta en FN-konvention på skatteområdet. Det är ett första steg mot att bryta de rika ländernas dominans i frågan. Nu återstår att omsätta förslaget i praktiken.

I över två decennier har utvecklingsländer och civilsamhällesorganisationer ifrågasatt det faktum att rika länder och deras intressen har styrt diskussioner och beslut på skatteområdet. Samtidigt är det just rika OECD-länder som är skyldiga till den största delen, hela 78 procent, av den globala skatteflykten. De fattigaste länderna har inte haft möjlighet att delta på lika villkor i beslutsfattandet. Detta trots att den globala skatteflykten hindrar ländernas utveckling.

Varje år förlorar utvecklingsländer enorma summor pengar på grund av multinationella företags skatteflykt. Det är pengar som hade kunnat gå till att fler barn får gå i skolan eller att kvinnor får sjukvård.

Det inkluderande ramverk (Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) som skapats av OECD för att släppa in fler länder i samarbetet är inte så inkluderande som det låter. Hela 35 av de 46 minst utvecklade länderna var inte delaktiga i förhandlingarna som ledde fram till beslutet om nya skatteregler i oktober förra året. Färre än hälften av de 54 afrikanska länderna är medlemmar i det inkluderande ramverket.

Många år av motstånd

Kravet att FN bör vara den plats där diskussioner förs och beslut fattas om globala skatteregler är inte nytt. Det har framförts gång på gång av G77-länderna som samlar cirka 130 utvecklingsländer. Att FN:s generalförsamling nu antagit den afrikanska gruppens förslag är därför ett stort steg framåt. Förslaget antogs trots att USA försökte urvattna det genom ett tillägg, som Sverige och andra EU-medlemsländer tyvärr gav stöd till.

I Sverige har Diakonia under lång tid framfört behovet av en FN-konvention på skatteområdet. Ingen svensk regering har gett stöd för detta. Innan valet lovade de tre regeringspartierna i Diakonias partiledarenkät att arbeta för ett mer transparent finansiellt system med syfte att bland annat motverka global skatteflykt. Nu förväntar vi oss att regeringen omsätter det löftet i praktiken genom att aktivt stödja tillblivelsen av en FN-konventionen.

Om global skatteflykt

Vi är alla förlorare när skattemedel försvinner i hemliga skatteparadis. Men människor som lever i fattigdom runtom i världen drabbas hårdast när resurser uteblir som skulle kunna användas till sjukvård, utbildning mm. Enligt Tax Justice Network, där Diakonia ingår, förlorar regeringar runtom i världen minst 500 miljarder dollar i skatteintäkter varje år bara på grund av företags aggressiva skatteplanering. Internationella Valutafonden uppskattar utvecklingsländers årliga skatteförluster till runt 200 miljarder dollar, vilket är långt mer än det årliga biståndet.

Man knäböjer framför kvinnas hus

Rika länder måste ta ansvar

Skatteflykt hindrar utveckling

Varje år förlorar utvecklingsländer mer pengar på grund av multinationella företags skatteflykt än vad de får i bistånd – pengar som behövs för satsningar på exempelvis skolor och sjukvård.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.