Debatt

L och KD, Lev upp till era löften

2022-09-30

Den nya riksdagen har tagit plats och vi kan konstatera att många av de nya ledamöterna från Kristdemokraterna och Liberalerna har lovat att enbart rösta på en statsbudget där en procent avsätts till bistånd. Det visar Diakonias undersökning där vi kan utläsa och namnge vilka ledamöter som lovar att stå upp för enprocentsmålet.

Liberalernas partiledare Johan Pehrson är en av dem som lovat att stå upp för den nuvarande biståndsnivån, och Kristdemokraternas Ebba Busch har sagt att partiet är en garant för enprocentsmålet. Det återstår att se om Kristdemokraternas och Liberalernas starka vallöften att behålla biståndet infrias eller inte nu när biståndet är uppe på bordet i regeringsförhandlingarna.

Moderaterna och Sverigedemokraterna har tidigare aviserat att man vill sänka biståndet kraftigt. Moderaterna vill minska med 30 procent och Sverigedemokraterna kan tänka sig att halvera biståndet. En nedskärning av det svenska biståndet – från en till 0,7 procent av BNI – skulle drabba miljontals människor. Två miljoner människor skulle inte få tillgång till rent vatten, två miljoner färre barn skulle få chansen att gå i skolan och minst en miljon människor som idag får svenskt stöd skulle få svårare att klara sin livsmedelsförsörjning. Att skära i biståndet skulle få katastrofala följder.

”Mitt under den svenska valkampanjen drabbades Pakistan av översvämningar som har lett till att en tredjedel av landet lades under vatten, 33 miljoner människor drabbades och över 1 500 dog. På Afrikas horn beräknar Världsbanken att 66 miljoner människor, varav tio miljoner barn, riskerar hungersnöd eller svält. Orsakerna är komplexa med ökade mat- och bränslepriser, konflikter och krig samt klimatförändringar. Antalet människor på flykt i världen har under 2022 passerat den ofattbara siffran hundra miljoner. Samtidigt sveper en våg över världen av demokratisk tillbakagång. För trettonde året i rad minskar antalet demokratier i världen.

Väldigt lite av denna verklighet fick plats i den svenska valrörelsen, men vi lever i en värld som hänger samman. Inget land kan lösa utmaningarna på egen hand, och Sverige är ingen ö. Världen påverkar oss och vi påverkar världen. Ett av de viktigaste instrumenten vi har för det är biståndet.”

Mattias Brunander, tf generalsekreterare för Diakonia, i Göteborgs-Posten den 29 september.

Biståndets framtid är oviss, och på frågan om varför biståndet behöver minska är ett av Moderaternas svar att systemet inte är effektivt. Men effektivt bistånd uppnås inte genom att minska summan. Att som Moderaterna vilja skära kraftigt i det långsiktiga biståndet och i stället satsa främst på snabba, humanitära insatser är en föråldrad syn på bistånd. Ett långsiktigt och förebyggande arbete behöver samverka med snabba och direkta insatser för att biståndet ska vara effektivt och hållbart.

Mot denna bakgrund uppmanar vi den kommande regeringen att fortsätta stödja en reformagenda för biståndet, inte minst internationellt där Sverige idag har en ledande roll. Svenskt bistånd får gång på gång högt betyg i oberoende granskningar av bland annat OECD. Syftet med en reformagenda är att ytterligare stärka kvaliteten för att allt bistånd ska utgå från behoven bland människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi har fyra förslag.

Diakonias förslag

 1. Räkna inte flyktingmottagande som bistånd
  Den socialdemokratiska regeringen har under året misshandlat biståndet genom att utan förvarning dra in 20 procent av all biståndsverksamhet för att finansiera ökade kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Detta system är skadligt och behöver avvecklas. Både Kristdemokraterna och Liberalerna har i vår partiledarenkät sagt att man vill skärpa systemet med dessa så kallade avräkningar från biståndet.
 2. Stötta demokratikämpar
  Biståndet måste i högre grad och med bättre lyhördhet ge stöd till människor som kämpar i motvind för förändring och för demokrati. Stöd till delar av statsapparaten eller offentliga organ som ombudsmän och revisionsmyndigheter kan vara motiverat, men kräver en kontinuerlig omprövning och dialog med lokala civilsamhälle och människorättsorganisationer. Pengar får aldrig gå till förtryckande statliga organ eller andra aktörer som står för förtryck.
 3. Rikta ett utökat och bättre stöd till kvinno- och människorättsorganisationer
  Dessa nyckelaktörer driver utvecklingen framåt på många håll, och vid en reformering av biståndet är det avgörande att Sverige inte överger utsatta människor och organisationer i länder som Colombia, El Salvador, Kambodja, Mali och Sri Lanka.
 4. Forma en samstämmig politik för att förebygga behov av bistånd
  Riksdag och regering måste agera för att motverka behov av bistånd. Varje år förlorar utvecklingsländer mer pengar på grund av multinationella företags skatteflykt än vad de får i bistånd – pengar som behövs för satsningar på exempelvis skolor och sjukvård. Sverige och EU kan motverka detta utflöde av resurser och öka transparens för att bekämpa korruption, brottslighet och skatteflykt.

  Med den nya regeringen står biståndets och utvecklingspolitikens framtid på spel, men vi kan inte välja att stänga ute världen. Vi måste ta de globala utmaningarna på allvar och stå upp för människor som lever i fattigdom och förtryck. Liberalerna och Kristdemokraterna, nu är det upp till er att rakryggat hålla era löften och stå upp för biståndet!

  Nedan nämnda har svarat ja på frågan om de lovar att rösta för och stödjer att minst en procent av Sveriges BNI avsätts till bistånd under hela mandatperioden i Diakonias kandidatenkät eller partiledarenkät.

  Från Kristdemokraterna:

  • Camilla Brodin  
  • Acko Ankarberg Johansson
  • Gudrun Brunegård
  • Cecilia Engström
  • Magnus Berntsson
  • Roland Utbult
  • Magnus Jacobsson
  • Ingemar Kihlström
  • Kjell-Arne Ottosson
  • Hans Eklind
  • Lili André
  • Ebba Busch (se Diakonias partiledarenkät)

   Från Liberalerna:

   • Gulan Avci
   • Anna Starbrink
   • Lina Nordquist
   • Jakob Olofsgård
   • Louise Eklund
   • Cecilia Rönn
   • Johan Pehrson (se Diakonias partiledarenkät)
    En flicka vid högt gräs

    Effektivt bistånd

    Hållbart bistånd av hög kvalitet

    Ett effektivt bistånd med hållbart resultat gynnar människor som lever i fattigdom och förtryck. Rika länder har ett extra stort ansvar att bidra till att utrota fattigdomen.

    Följ biståndsdebatten!

    Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

    Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
    Man utvinner guld i flodskreva