Nyhet

Dags att återuppta biståndet till Palestina

2024-02-16

Att frysa biståndet till Palestina som Sverige gjort de senaste fyra månaderna är farligt och oansvarigt. Nu förväntar vi oss att biståndet återupptas snarast.  

Svenskt bistånd ska inte gå till aktörer som inte respekterar folkrätten eller som brukar våld. Det är självklart. Att svenskt bistånd inte går till organisationer som stödjer Hamas, det har redan konstaterats i utredningar före den som kom den 15 februari. Svenskt bistånd går till organisationer och människorättsförsvarare som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och respekt för internationell humanitär rätt, det ligger knappast i Hamas intresse.  Därför var det kontraproduktivt av Sveriges regering att frysa biståndet. Stödet till civilsamhället är omistligt för att skapa förutsättningar för en fredlig lösning. 

Situationen blir alltmer förtvivlad

Den fördjupade undersökningen av svenskt bistånd hade mycket väl kunnat genomföras samtidigt som det viktiga biståndet fortsatte. Det är inte ansvarsfullt att dra in medel med så kort varsel som regeringen gjorde i oktober och att låta så många människor lida genom att dra undan stödet. Utbetalningarna stoppades utan att det ens fanns konkreta misstankar om missförhållanden, säger Anna Eggelind, som är, internationell chef på Diakonia. 

Det har nu gått drygt fyra månader sedan regeringen valde att frysa biståndet till Palestina. Syftet var att utreda och försäkra sig om att svenskt bistånd inte går till organisationer som stödjer Hamas. Samtidigt blir situationen alltmer förtvivlad och farlig för de människor som lever instängda i Gaza. Larmrapporterna om barn som dör och lik som staplas på hög avlöser varandra. Över 28 000 människor har dödats, de allra flesta av dem barn och kvinnor. Ytterligare tiotusentals har skadats. 

Stödet behöver öka - för långsiktig fred

Vi är otroligt bekymrade och frustrerade över utvecklingen i Gaza. Lidandet bara fortsätter och civila dör varje dag. Israels agerande blir allt mer oproportionerligt, säger Anna Eggelind. 

För Diakonia är det viktigt att biståndet håller hög kvalitet. Om Sidas granskning leder till bättre rutiner är det välkommet. Samtidigt är det viktigt att biståndet till Palestina kan återupptas. 

Nu när respekten för folkrätten och civilas rättigheter är så låg är biståndet oumbärligt. Det behöver komma igång snabbt och helst också ökas. Det viktiga arbetet för demokrati, fred och mänskliga rättigheter måste få fortsätta omedelbart, säger Anna Eggelind. 

Diakonias center för internationell humanitär rätt, IHL, är specialiserade på att ge snabb och djupgående rådgivning om krigets lagar. Syftet är att skydda civila i konfliktdrabbade områden. Läs gärna deras senaste analys av utvecklingen på Gaza.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.