Man hukar framför kvinnas hus

För jämställdhet och rättvisa

För att ändra strukturer som skapar fattigdom och orättvisor arbetar vi med opinionsbildning, både via våra samarbetsorganisationer runtom i världen och här i Sverige. Vi utgår från en feministisk analys, för utan jämställdhet finns det ingen riktig rättvisa.

Därför jobbar vi med påverkan

Varför jobbar en global biståndsorganisation med att påverka beslutsfattare i Sverige och EU? Jo, för att så många av de beslut som tas här påverkar människor i fattiga länder. Politiker, tjänstemän, företag och investerare tar hela tiden beslut som får globala konsekvenser.

Diakonia arbetar i 26 länder världen över. I varje land har vi lokalt anställda som samarbetar med organisationer som känner till förutsättningarna just där. Det gör att vi har en stark grund att stå på när vi på olika sätt sätter press på makthavare att agera för rättvisa, värdighet, jämlikhet och jämställdhet i världen. Vi fokuserar främst på politiker och privata aktörer i Sverige och EU, men deltar också i nätverk som arbetar mot FN och i andra internationella sammanhang. Vi engagerar och mobiliserar människor så att de kan, och vill, agera för att göra världen mer rättvis. Vi för dialog med politiker och privata sektorn och vi skapar opinion genom media och sociala medier.  

Alla frågor vi arbetar med har samma mål – en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vägen dit är att förändra strukturer som orsakar fattigdom, orättvisa och ojämställdhet. Vårt påverkansarbete har två huvudfokus – finansiering för utveckling och mänskliga rättigheter.

Kvinna på ett fält dricker vatten

Finansiering för utveckling

Resurserna måste fördelas mer jämlikt

I en global värld måste alla hjälpas åt för en hållbar utveckling. Så länge resurserna är ojämnt fördelade finns fattigdom och orättvisor kvar. Därför arbetar Diakonia för att biståndet från rika länder ska vara av hög kvalitet och ge hållbara resultat. Syftet är att det ska finnas tillräckligt med pengar i fattiga länder för att de ska kunna uppnå de globala målen och för att stoppa global skatteflykt.

Järngruva mitt i skogsområde invid floden Guapinol i Honduras.

Hållbart företagande

Privata aktörer måste vara med

När företag exploaterar människor och miljö leder det till att många hålls kvar i fattigdom och till konflikter mellan lokalbefolkning, företag och stater. Företag måste i hela sin verksamhet motverka negativ påverkan i länder där de finns. Diakonia arbetar för att företag ska respektera mänskliga rättigheter, främja jämställdhet och för att råvaror och mineraler ska nyttjas på ett rättvist sätt.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva