Opinion för jämställdhet och rättvisa

För att ändra strukturer som skapar fattigdom och orättvisor arbetar vi med opinionsbildning, både via våra samarbetsorganisationer runtom i världen och här i Sverige. Allt utgår från en feministisk analys, för det finns ingen riktig rättvisa utan jämställdhet.

Därför jobbar vi med påverkan

Varför jobbar en global biståndsorganisation med att påverka beslutsfattare i Sverige och EU? Jo, helt enkelt för att så många av de beslut som tas här påverkar människor i fattiga länder. Politiker, tjänstemän, företag och investerare tar hela tiden beslut som får globala konsekvenser.

Diakonia arbetar i 26 länder världen över och i varje land har vi anställda och samarbetar med organisationer som kan kontexten just där. Det gör att vi har en stark grund att stå på när vi på olika sätt pushar de som har makt för att agera för rättvisa, värdighet, jämlikhet och jämställdhet i världen. Vi fokuserar främst på politiker och privata aktörer i Sverige och EU, men deltar också i nätverk som arbetar mot FN och i andra internationella sammanhang. Vi engagerar och mobiliserar människor, så att de kan och vill agera för att göra världen mer rättvis. Vi för dialog med politiker och privata sektorn och vi skapar opinion genom media och sociala medier.  

Alla frågor vi arbetar med har samma mål – en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vägen dit är att förändra strukturer som orsakar fattigdom, orättvisa och ojämställdhet. Vårt påverkansarbete har två huvudfokus – finansiering för utveckling och företag och mänskliga rättigheter.

Kvinna på ett fält dricker vatten

Finansiering för utveckling

Resurserna måste fördelas mer jämlikt

I en global värld måste alla hjälpas åt för en hållbar utveckling, och så länge resurserna är ojämnt fördelade finns fattigdom och orättvisor kvar. Diakonia arbetar därför för att biståndet från rika länder ska ha hög kvalitet och ge hållbara resultat, för att det ska finnas tillräcklig med pengar i fattiga länder för att de ska kunna uppnå de globala målen, och för att global skatteflykt ska stoppas.

Järngruva mitt i skogsområde invid floden Guapinol i Honduras.

Hållbart företagande

Privata aktörer måste vara med

När företag exploaterar människor och miljö leder det till att många hålls kvar i fattigdom och till konflikter mellan lokalbefolkning, företag och stater. Företag måste känna till och motverka negativ påverkan i hela sin verksamhet. Diakonia arbetar för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och främja jämställdhet, och för att råvaror och mineraler ska nyttjas på ett rättvist sätt.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva