En väg av jord leder mot ett grönt landskap.
Debatt

Öppet brev till Kristersson: Stoppa inte biståndet till Kambodja!

2024-01-23

I ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson varnar Diakonia tillsammans med 99 andra organisationer från Kambodja för att indraget svenskt stöd riskerar att ytterligare försämra situationen för de mänskliga rättigheterna, samtidigt som det kommer att stärka Rysslands och Kinas inflytande i regionen.

– Ompröva beslutet, eller ge oss en längre tidsram så att vi kan hinna ersätta den svenska finansieringen, skriver vi.

2021 la Sverige ned ambassaden i Kambodja. Därmed försvann den diplomatiska närvaron och stödet till landet blev en del av den regionala strategin. 2023 uppgick biståndet till Kambodja till drygt 145 miljoner kronor. Regeringens regleringsbrev för Sida (2024) innebär att biståndet till Kambodja helt fasas ut efter 2024.

Organisationerna varnar nu för de konsekvenser som det indragna stödet riskerar att få:

Detta kommer att ytterligare begränsa de mänskliga rättigheterna, hämma rättsstatsprincipen och öka korruptionen och straffriheten, vilket direkt påverkar Sveriges mål att öka synergin mellan utvecklingssamarbete och handel.

Organisationerna lyfter också fram att det faktum att Sverige riskerar att lämna fältet fritt för Ryssland och Kina i ytterligare ett av världens länder:

Sveriges beslut att fasa ut Sidas:s finansiering av Kambodja kommer också att lämna ett vakum i landet som kommer att fyllas av geopolitiska aktörer som Kina och Ryssland, vars intressen kanske inte överensstämmer med Sveriges, vilket påverkar Sveriges ansträngningar att stärka Kambodjas ekonomiska tillväxt. Sverige är mycket medvetet om behovet av att en alltmer sammankopplad värld stöder dem som står upp för demokrati innan det är för sent.

Av den totala budgeten för Kambodja på ca 145 miljoner kronor (2023) går ca 60 miljoner till organisationer inom civilsamhället som framför allt arbetar med mänskliga rättigheter. Den största mottagaren är Diakonia (ca 25 miljoner 2023) som stödjer ett stort antal lokala organisationen i landet. Beslutet påverkar också den hjälp som till exempel ungdomsaktivisterna i gruppen Mother Nature (som 2023 fick Right Livelihood Award) får av lokala partners.

– Konsekvensen blir att många organisationer helt kommer att behöva lägga ned verksamheten vilket kommer att kraftigt försvaga arbetet för mänskliga rättigheter i Kambodja i en tid då situationen blir allt värre, säger Mattias Brunander som är generalsekreterare för Diakonia.

Han tror att det faktum att situationen i landet inte förbättras tas som en intäkt av regeringen för att det svenska stödet inte gör någon nytta:

– Men med ett sånt resonemang förstår man inte vilken roll civilsamhället spelar för just motståndet mot totalitära krafter samtidigt som man lämnar fältet öppet för ryska och kinesiska intressen. Därför är ett fortsatt stöd så viktigt.

Organisationerna avslutar sitt brev med följande:

Som ledare för den svenska regeringen och anhängare av internationellt samarbete mellan demokrater uppmanar vi dig att ompröva beslutet att avbryta Sidas finansiering av kambodjanska civilsamhällesorganisationer i slutet av 2024 eller ge oss en realistisk och längre tidsram för att ersätta den svenska finansieringen för att minska allvarliga konsekvenser och skada för de kambodjaner vi tjänar.

Ett porträtt av Diakonias generalsekreterare Mattias Brunander.

Mattias Brunander

Generalsekreterare

Skicka epost
08-453 69 69

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva