Man knäböjer framför kvinnas hus
Opinion

Skatteflykt hindrar utveckling

Varje år förlorar utvecklingsländer mer pengar på grund av multinationella företags skatteflykt än vad de får i bistånd – pengar som behövs för satsningar på exempelvis skolor och sjukvård.

Diakonia arbetar för att den globala skatteflykten ska stoppas och för att pengarna i stället investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet.

Regeringar runtom i världen förlorar sammantaget över 500 miljarder dollar i skatteintäkter varje år på grund av företags aggressiva skatteplanering, enligt Tax Justice Network. Ovanpå det sker ett utflöde av kapital genom företags och individers olagliga skatteflykt. Ofta råder en gråzon mellan vad som är lagligt och inte. Skatteflykt möjliggörs av slutna skatteparadis.

Vi är alla förlorare när skattemedel försvinner, men människor som lever i fattigdom är de som drabbas hårdast. Det handlar om stora summor pengar som skulle kunna investeras i exempelvis sjukvård och utbildning. Diskriminerande normer och system leder dessutom till att förlorade skattemedel slår särskilt hårt mot flickor och kvinnor. När staten inte tillhandahåller tjänster som vård av anhöriga eller barnomsorg är det oftast kvinnor och flickor som utför dessa tjänster, på bekostnad av avlönat arbete eller skolgång.

Mer måste göras

Att bekämpa skatteflykt ingår i flera internationella överenskommelser, men politiska lösningar saknar ofta ett rättighetsperspektiv. Utvecklingsländer har inte heller samma möjlighet att delta i beslutsfattande. Åtgärder krävs på flera nivåer samtidigt. Utvecklingsländer behöver bygga upp fungerande skattesystem men det krävs också reformer av det internationella finansiella systemet som i dag faktiskt möjliggör skatteflykt.

Diakonia arbetar för en politik som motverkar skatteflykt. Vi uppvaktar beslutsfattare och för fram våra förslag i media. Vi ger också stöd till våra samarbetsorganisationer runtom i världen för att de ska kunna utkräva ansvar av regeringar och företag.

Detta behövs:

 • Regler för ökad öppenhet i multinationella företags rapportering
  Företag bör öppet redovisa sina vinster och skatter i varje land de är verksamma. Det ger insyn i om de betalar sin skatt och ger människor möjlighet till ansvarsutkrävande av beslutsfattare och företag.
 • Rika länder måste ta ansvar för sin politik
  Alla rika länder inklusive Sverige bör analysera vilka effekter den egna skattepolitiken har på utvecklingsländer, och det måste göras med ett jämställdhetsperspektiv. Det handlar till exempel om att skatteavtal inte ska ha en negativ påverkan på fattigdomsbekämpning eller rättigheter för flickor, kvinnor och hbtqi-personer och om att avskaffa skatteparadis.
 • Ökat inflytande för utvecklingsländer
  Fattiga länder måste ges möjlighet att delta på lika villkor i diskussioner om skattesamarbete och åtgärder mot skatteflykt. Det är även viktigt att civilsamhället, däribland kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för jämställdhet, kan delta i alla diskussioner och forum där viktiga beslut fattas.
 • Ökade skatteinkomster för välfärd och jämställdhet
  Utvecklingsländer behöver bygga kapacitet för att öka sina skatteintäkter och kunna investera i välfärdssystem som bidrar till att främja jämställdhet. Här kan länder som Sverige ge stöd.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva