Debatt

Lokalt ägarskap ökar effektivitet

2022-12-21

Utveckling måste ledas lokalt, partnerskap måste vara inkluderande och toppstyrda processer måste upphöra för att bygga tillit och ge resultat. Så löd några av budskapen på högnivåmötet om utvecklingseffektivitet i Genève förra veckan. Att givarländer utgår från egna intressen är inte vägen framåt för ett effektivt bistånd.

Diakonia var på plats när givar- och partnerländer, civilsamhället, multilaterala organisationer och privata sektorn samlades för att diskutera och ställa sig bakom de internationella principerna för ett effektivt utvecklingssamarbete. Flera ministrar från utvecklingsländer deltog medan givarländers ministrar lyste med sin frånvaro. Det är en oroande signal om att agendan för ett effektivt utvecklingssamarbete inte prioriteras lika högt som tidigare.

Samtidigt rådde stor enighet om att de fyra principerna för ett effektivt utvecklingssamarbete är högst relevanta för att vi ska uppnå hållbara resultat. Det är nu Sveriges uppgift att stå upp för dessa principer när vi tillträder som medordförande för det Globala partnerskapet för ett effektivt utvecklingssamarbete.  

1. Lokalt ägarskap
2. Fokus på resultat
3. Inkluderande partnerskap
4. Transparens och ömsesidigt ansvarstagande

Utveckling måste ledas lokalt

En röd tråd under hela mötet var att utveckling måste ledas lokalt för att uppnå effektivitet och resultat. Det handlar dels om att givare som Sverige måste basera samarbeten och stöd på lokala prioriteringar och inte pusha för egna agendor eller intressen. Det handlar också om att ägarskap måste vara inkluderande och att det civila samhället ska ges utrymme att sätta prioriteringar.

Det demokratiska utrymmet har minskat i många länder. Civilsamhället som fanns på plats i Geneve utmanade alla regeringar med frågan om vems resultat vi egentligen pratar om. Svaret på den frågan måste alltid vara människor som lever i fattigdom och förtryck. Svenska Sida tryckte hårt på vikten att stödja det civila samhället.

– Utan ett starkt och aktivt civilsamhälle kan vi inte uppnå målen i Agenda 2030. Som ordförande kan vi pusha för inkluderande partnerskap, sa Marie Ottosson, Överdirektör på Sida.

Privata sektorn och klimatet i fokus

Likt tidigare högnivåmöten pratades om ökat samarbete med privata aktörer. Men här finns många fallgropar. Det globala partnerskapet har enats om de så kallade Kampalaprinciperna som bör gälla för samarbeten med privata sektorn i utvecklingssamarbetet. Lokalt ägarskap ska vara vägledande, snarare än att gynna företag i givarländer.

Principerna för utvecklingseffektivitet måste även appliceras på klimatfinansiering. Det var en av flera slutsatser från mötet i Genève. Stöd till klimatanpassning har varit toppstyrt, men även långsamt. Det måste ges i snabbare takt och ledas av lokala aktörer.

Bistånd stavas skatt

Bistånd har en central roll att spela för utvecklingen i många länder men kan inte på egen hand lösa alla de utmaningar världen står inför. För det behövs en samstämmig politik. Utvecklingsländer förlorar varje år långt mer i skatte- och kapitalflykt än vad de får i bistånd. Det underminerar möjligheterna för länder att mobilisera egna skatteintäkter och skapar biståndsberoende. När skattemedel försvinner innebär det mindre pengar till exempelvis sjukvård för kvinnor eller att säkerställa att fler barn får en utbildning.

Från misstro till tilltro

Även om många bra ord yttrades på mötet är det ett faktum att utvecklingen på senare tid gått bakåt. Löften måste nu bli verklighet om misstro ska förvandlas till tilltro. Civilsamhället på plats under mötet utmanade regeringsrepresentanter att vrida utvecklingen åt rätt håll. Bland annat anordnades en modevisning med starka budskap för mänskliga rättigheter och för att regeringar ska leva upp till löften om ett transparent och effektivt bistånd.  

Sverige ny ordförande

Schweiz har nu lämnat över stafettpinnen till Sverige som blivit en av fyra medordförande i det globala partnerskapet för ett effektivt utvecklingssamarbete tillsammans med Indonesien, DR Kongo och en representant från civilsamhället. Det ”Outcome Document” som antogs efter högnivåmötet stakar nu ut vägen för det fortsatta samarbetet.

För mer information:


Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.