En man i vit t-shirt med Diakonias logo sitter i en grupp av människor och gestikulerar med händerna.
Ekonomi

Löner och arvoden

Här presenterar vi hur löner och arvoden bestäms på Diakonia.

Årsmöte och styrelse

Diakonias årsmöte är det högsta beslutande organet. De väljer styrelse och utser generalsekreterare. Det är Diakonias styrelse som beslutar om lön för generalsekreteraren och avdelningscheferna på Diakonias huvudkontor.

Diakonias styrelseordförande får 6 664 kronor i arvode per månad. Övriga styrelseledamöter får inget arvode för sitt arbete. De kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst

Diakonias generalsekreterare

Generalsekreteraren är tillsvidareanställd och omfattas av bransch- och löneavtalet för Ideella och idéburna organisationer. Generalsekreteraren har inget avtal om avgångsvederlag.

Diakonias generalsekreterare heter Lena Ingelstam. Hon har en månadslön på 72 000 kronor. 

Lena Ingelstam ansvarar för till exempel: 

Att leda och utveckla organisationens verksamhet och säkerställa att den genomförs enligt riktlinjer som beslutas av årsmöte och styrelse.

Lena Ingelstam företräder Diakonia nationellt och internationellt.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.