Diakonia - Människor som förändrar världen
Mithika Mwenda är chef för det afrikanska klimatnätverket PACJA. Han är en av de eldsjälar vars organisation Diakonia stöttar. Foto: Markus Marcetic

Fakta om Diakonia

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Människor som förändrar världen

Diakonia arbetar för att alla människor ska ha sina rättigheter tillgodosedda. De människor som lever i fattigdom och utsatthet vet mycket väl vad som måste förändras för att deras liv ska bli bättre. Därför arbetar vi tillsammans med lokala organisationer som finns på plats. Vi har verksamhet i 25 länder och samarbetar med flera hundra lokala organisationer.

Tillsammans utgör vi ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor som arbetar för en varaktig förändring av situationen för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld. Tillsammans är vi människor som förändrar världen.

Långsiktigt arbete med rättigheter och rättvisa

Grunden för allt Diakonias arbete är människors vilja och förmåga att förändra och förbättra världen.

Centrala arbetsområden är:

Mänskliga rättigheter

Demokratisering

Jämställdhet

Ekonomisk och social rättvisa

Konflikt och rättvisa

Huvudmän

De båda kyrkorna Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan är Diakonias huvudmän.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Välkommen att prenumerera på Diakonias nyhetsbrev! 


När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Diakonia. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer här.