Diakonia - Människor som förändrar världen

FN-mötet i Addis Abeba – en viktig milstolpe

I juli 2015 äger FN:s tredje toppmöte om finansiering för utveckling rum i Addis Abeba. Då samlas världens ledare för att enas om hur de globala utvecklingsmålen för fattigdomsbekämpning ska finansieras.

2015-06-16

Mycket står på spel

Konferensen om Finansiering för Utveckling (Finance for Developement, FfD) är den första av tre viktiga FN-möten i år.  Mycket står på spel eftersom ett misslyckande i Addis Abeba riskerar påverka möjligheterna att komma överens i de två efterföljande globala toppmötena: förhandlingarna om gemensamma mål för en hållbar utveckling, Post-2015, i New York i september, samt klimatkonferensen, COP21, i Paris i december.

Bakgrunden till FfD-konferensen

Mötet i Addis Abeba är det tredje toppmötet om Finansiering för Utveckling i en process som startade i Monterrey 2002 och följdes upp vid Doha-konferensen 2008. Vid dessa två möten gjorde ledarna åtaganden för hur genomförandet av globala utvecklingsmål, inklusive Milleniemålen, skulle finansieras.

Civilsamhällets rekommendationer

Diakonia har tillsammans med andra medlemmar i Concord Sverige tagit fram gemensamma rekommendationer inför FfD-konferensen och identifierat fyra nyckelfrågor för utvecklingsfinansiering:

  1. Att stoppa den globala kapital- och skatteflykten och möjliggöra för utvecklingsländer att mobilisera resurser för utveckling
  2. Biståndets unika roll för bekämpning av fattigdom, inte minst i de allra fattigaste länderna
  3. Den privata sektorns ansvar och bidrag till utvecklingsfinansiering
  4. Hur utvecklingsfinansiering ska utformas för att bidra till det globala arbetet för att stoppa klimatförändringarna

Diakonia har valt att fördjupa den första av dessa fyra nyckelfrågor inom ramen för vårt arbete mot kapital- och skatteflykt. Våra prioriteringar hittar du här.