Diakonia - Människor som förändrar världen

Seminarium om skatteflykt i riksdagen

Information

Datum:
2015-06-04
Tid:
09:00 - 12:00
Plats:
Stockholm, Riksdagen, Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Skatteutskottet håller ett öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt.

Våren 2013 inledde OECD tillsammans med G20-länderna ett stort och övergripande arbete med att se över de internationella skatteprinciperna på centrala områden. Syftet med BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) är att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. 

Seminariet kommer att belysa vad projektet kan förväntas betyda globalt, för Sverige, det svenska skattesystemet och för svenska företag. En annan väsentlig fråga rör utvecklingsländernas medverkan i projektet och deras möjligheter att dra nytta av BEPS-projektets resultat.

Ladda ner evenemang

  • Iphone, iCal
    Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
    Outlook
  • Android
    För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
    https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=18225