Diakonia - Människor som förändrar världen

Gudstjänst och seminarium

Information

Datum:
2015-11-22
Tid:
10:30 - 13:00
Plats:
Stenungsund, Kopperskyrkan, Bergsvägen

Jord att leva på

I år är temat för Kyrkornas Globala Vecka "Jord att leva på". Under veckan har Diakonia därför arbetat hårt för att synliggöra kampanjen Act now for climate justice, som syftar till att skapa en opinion för ett starkt och ambitiöst klimatavtal inför klimatförhandlingarna i Paris. 

På gudstjänsten i Kopperskyrkan i Stenungsund medverkar och predikar denna dag Diakonias Sven Jansson. Efter gudtjänsten hålls även ett seminarium om att bevara hoppet i klimatkrisens skugga.

Ladda ner evenemang

  • Iphone, iCal
    Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
    Outlook
  • Android
    För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
    https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=19225