Diakonia - Människor som förändrar världen

Gudstjänst med Diakoniaaktivister

Information

Datum:
2015-11-22
Tid:
11:00 - 13:00
Plats:
Ockelbo, Ockelbo missionsförsamling

Jord att leva på

I år är temat för Kyrkornas Globala Vecka "Jord att leva på". Under veckan har Diakonia därför arbetat hårt för att synliggöra kampanjen Act now for climate justice, som syftar till att skapa en opinion för ett starkt och ambitiöst klimatavtal inför klimatförhandlingarna i Paris. 

På gudstjänsten i Ockelbo missionsförsamling medverkar Diakoniaaktivisterna Simon Jernberg och Anna Marklund, som båda har varit aktiva i klimatkampanjens arbete. De finns även för samtal efter gudstjänsten under kyrkkaffet.

Ladda ner evenemang

  • Iphone, iCal
    Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
    Outlook
  • Android
    För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
    https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=19251