Diakonia - Människor som förändrar världen

Eldsjälsfest i Örebro

Information

Datum:
2015-01-24
Plats:
Örebro, Betelkyrkan, Köpmangatan 19

Program för årets Eldsjälsfest

Kl 9.30: Uppstart och mingelfika

Kl 10: Musikfestmorgon med 40 eldsjälar från Betelkyrkans musikskola. Sofia Camnerin talar om barn, hopp och engagemang - alla barn är heliga! Sören Carlsvärd, Betelkyrkan och Bo Forsberg, Diakonia

Kl 10.40-11.15: Internationell diakoni som kyrkans hjärta. Seminarium med Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Evangeliet tar alltid kropp. Det går inte att tala om evangeliet som ord och handling för det är alltid samtidigt, ett ”i”. Det handlar om trovärdighet. Vi är kallade att vara kyrka för platser, sammanhang och världen.

Kl 10.40-13: Barnföreställning med Snäckan och Klaffen från Betelkyrkans musikskola. Sång, rörelse och musik för barn i förskoleåldern. Fika.  OBS: Anmälan via Bildas hemsida.
Mer information om föreställningen med Snäckan och Klaffen finns på Betelkyrkans hemsida 

Kl 11.15: Gruppsamtal i Kyrksalen.

Kl 11.45.12:45: Att vara kristen i en globaliserad, orättvis värld full av konflikter. Vad betyder det att Diakonia är en kristen organisation? Seminarium med Shane Caliborne, aktivist från USA och Bo Forsberg, Diakonias generalsekreterare. Samtal i smågrupper i Kyrksalen.

Kl 13: Lunch i Vasakyrkan

Workshop-pass 1:

Kl 14-30-15.20: 

Hantverka och påverka! … för dig som vill göra nåt med händerna. Ledare: Elin Lundell, kreativ aktivist från Stockholm.

ACT now for climate justice: 2015 kommer Diakonia och Svenska kyrkan tillsammans att driva en kampanj för att få världens ledare att åstadkomma ett rättvist, ambitiöst och kraftfullt klimatavtal vid klimatmötet i Paris i december. För att tillsammans lyfta frågan om klimatet kommer vi under året att genomföra konserter, föreläsningar, samtal, gudstjänster och mycket annat. Kom, bli inspirerad, lär dig mer och se hur du kan engagera dig! Ankin Ljungman. Diakonias chef för policy och påverkan.

Världen, förändring och tro: equmenia och Diakonia har tillsammans tagit fram ett mycket praktiskt material för yngre tonåringar. När världsproblemen möter berättelsen om Jesus uppstår dynamik. Materialet presenteras och deltagare i workshopen får en utmaning att jobba vidare. Deltagare i workshopen får ett exemplar av boken. Ledare: Diakonias mobiliseringshandläggare Petter Jakobsson och Linnea Gullholmer, equmenia.

Politiskt påverkansarbete: En workshop om hur Diakonia arbetar med påverkan av politiker och beslutsfattare i Sverige. Människors möjlighet att komma ut ur fattigdom och förtryck beror även på hur rika länderna agerar. Det handlar om skadliga klimatutsläpp, företag som utnyttjar människor, skatteflykt som dränerar fattiga länder på resurser. Därför arbetar Diakonia med påverkansarbete i Sverige och EU. Genom kampanjer som ”Springnotan” – att Sverige ska betala för vår klimatskuld, kampanjer mot skatteflykt och vapenexport till diktaturer vill Diakonia påverka politiken. Magnus Walan är senior policyrådgivare på Diakonia. I denna workshop ger han exempel på hur man kan påverka debatten, riksdag och regering.

Diakonia i Myanmar/Burma: Diakonias syn på utveckling och sätt att arbeta är viktigt i förhållande till den snabba och toppstyrda reformprocessen i Myanmar/Burma idag. Diakonia utgår från att stöd till individer och det civila samhället är avgörande om den politiska förändringsprocessen ska leda till stärkt demokrati , rättvisa och fred. Marginaliserade grupper i befolkningen har hittills sett små förändringar. Gapet mellan fattiga och rika har ökat och om denna utveckling inte utmanas kommer vi sannolikt att se att redan utsatta människor får stå tillbaka medan en snabbt växande övre medelklass blir allt rikare... Ledare: Yvonne Dahlin, Diakonias regionchef i Asien och Minna Fredriksson, Diakonias rådgivare i Myanmar/Burma.

Kl 15.30: Ställtid och fika

Workshop-pass 2:

Kl 16-16.50:

Hantverka och påverka! … för dig som vill göra nåt med händerna. Ledare: Elin Lundell, kreativ aktivist från Stockholm.

Act now for climate justice: 2015 kommer Diakonia och Svenska kyrkan tillsammans att driva en kampanj för att få världens ledare att åstadkomma ett rättvist, ambitiöst och kraftfullt klimatavtal vid klimatmötet i Paris i december. För att tillsammans lyfta frågan om klimatet kommer vi att genomföra konserter, föreläsningar, samtal, gudstjänster och mycket annat. Kom, bli inspirerad, lär dig mer och se hur du kan engagera dig! Ledare: Ankin Ljungman. Diakonias chef för policy och påverkan.

”Fair Finance Guide”: Hur investeras dina sparpengar? Tar din bank ställning mot olagliga vapen, barnarbete, korruption och miljöförstöring? På Fairfinanceguide.se kan du kolla hur ansvarsfull din bank är! Detta nya initiativ där Diakonia är en partner granskar och betygsätter bankernas policys inom ett 20-tal områden inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ledare: Penny Davies. Diakonias policyrådgivare i utvecklingsfinansiering.

Med vilken rätt? Israel-/Palestinakonflikten är en av de mest uppmärksammade konflikterna i världen. Diakonias samarbetsorganisationer är angelägna om att vi förmedlar en bild av hur ockupationen drabbar vanliga människor, och den hårda och våldsamma verklighet man lever i. Det är hoppingivande att det trots allt finns krafter i både Palestina och Israel som arbetar vidare för ett slut på våld och ockupation så att en rättvis fred med frihet och säkerhet för både palestinier och israeler kan bli verklighet. I workshopen tittar vi på hur man genom bra basal kunskap kan argumentera kring konflikten och ockupationen på ett sätt som påverkar människor att tänka till. Ledare: Bo forsberg, generalsekreterare för Diakonia.

Diakonia i Myanmar/Burma: Diakonias syn på utveckling och sätt att arbeta är viktigt i förhållande till den snabba och toppstyrda reformprocessen i Myanmar/Burma idag. Diakonia utgår från att stöd till individer och det civila samhället är avgörande om den politiska förändringsprocessen ska leda till stärkt demokrati , rättvisa och fred. Marginaliserade grupper i befolkningen har hittills sett små förändringar. Gapet mellan fattiga och rika har ökat och om denna utveckling inte utmanas kommer vi sannolikt att se att redan utsatta människor får stå tillbaka medan en snabbt växande övre medelklass blir allt rikare... Ledare: Yvonne Dahlin, Diakonias regionchef i Asien och Minna Fredriksson, Diakonias rådgivare i Myanmar/Burma.

Kl 17- 17.50: Hur skapar vi engagemang? Aktuell Diakoniainformation.

Kl 18: Middag i Vasakyrkan

Ca kl 19.15: Eldshow utanför Betelkyrkan med Ulrika Rosdahl, kulning av Kersti Esselwall Smårs, näverlur med Magnus Jonzon.

Kl 19.30: Festkväll med körer från Equmeniakyrkans församlingar i Örebro, Ingemar Olsson, Carin Åkesson, klimatstand-up med Staffan Lindberg, Bo Forsberg, reggaebandet Akosia, Trion E3, Solister: Kersti Esselwall Smårs, Erik Berglund, Gunnel Sjöberg m fl. Konferencierer: Ida Hennerdal och Fred Sjöberg. Kompgrupp: Daniel Fält piano, Mikael Olausson bas, Kristoffer Sjöberg trummor/slagverk. Det blir också insamling till Diakonia.

Kl 21.30: Efterfest med reggaebandet Akosia, streetdance-gruppen Bruck Out m fl.

Kostnad och anmälan

Det kostar 250 kr att vara med på hela dagen, i det priset ingår fika och vegetarisk mat. Anmäl dig senast den 12 januari via Bildas hemsida.

Till festkvällen 19.30 behövs ingen anmälan och det kostar heller inget att delta i den. 

Ladda ner evenemang

  • Iphone, iCal
    Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
    Outlook
  • Android
    För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
    https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=16802