Diakonia - Människor som förändrar världen

Möt Diakonia på plats i Almedalen

Information

Datum:
2016-07-04 - 2016-07-08
Plats:
Visby, Gotland

Välkommen till våra öppna seminarier under Almedalsveckan i Visby 3-10 juli. Under veckan deltar och arrangerar vi följande seminarier, nedan kan du läsa mer om varje.

 • FN och dubbelmoralen: FN-svensken om modet att följa sitt samvete
 • Från gruvorna i Kongo till din arbetsplats – vad vet du om konfliktmineraler?
 • Humanitära kriser runt hörnet – orsakerna som tvingar människor på flykt
 • Resiliens – ett modeord inom biståndet eller ett helt nytt förhållningssätt?
 • Colombia efter krigen – vad kan Sverige göra?
 • Israel och Palestina – vem tar ansvar för folkrätten?Vad hände med ambitionerna om ett bättre bistånd?
 • Sveriges roll för ett hållbart företagande

Mer information om våra seminarier:

FN och dubbelmoralen: FN-svensken om modet att följa sitt samvete

Sommaren 2014 anmälde den svenske FN-diplomaten Anders Kompass misstänkta övergrepp på barn, utförda av FN-soldater i Centralafrikanska republiken. Under månaderna som följde blev han avstängd från sitt arbete och misstänkt för tjänstefel, innan han frikändes helt. Anders Kompass agerande fick ett högt personligt pris. Lyssna till ett samtal om att hantera dubbelmoral i den egna organisationen, även när motståndet är starkt. Om att stå upp för sina värderingar mot oegentligheter och att hitta modet.

Medverkande: Anders Kompass, chef vid FN:s människorättskommissariat för mänskliga rättigheter, Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia och samtalsledare Marika Griehsel, frilansjournalist och dokumentärfilmare.
Arrangör: Equmeniakyrkan, Diakonia, Studieförbundet Bilda
Dag: 4/7 2016 13:00 - 14:00
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43


Från gruvorna i Kongo till din arbetsplats – vad vet du om konfliktmineraler?

Stommen i alla elektroniska produkter utgörs av mineraler och metaller, såsom tantalum, tenn, tungsten/wolfram och guld. Konfliktmineraler kallas de mineraler/metaller som bryts i konflikthärjade områden. Kom och lyssna till hur etablerade NGO:s och tillverkare ser på de ekonomiska, politiska och sociala förändringarna i regionen. Under seminariet kommer även ändringar i den amerikanska och europeiska lagstiftningen diskuteras, därtill kommande ändringar i LOU. Panelens medlemmar – och publiken – kommer att kunna ställa frågor till varandra.

Arrangör: Swedwatch, Diakonia, HP, PMU, Atea Sverige AB
Dag: 5/7 2016 11:45 - 12:30
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7


Humanitära kriser runt hörnet – orsakerna som tvingar människor på flykt

Om havsnivån stiger med en meter ställs kustnära områden i Bangladesh under vatten. Då tvingas över 30 miljoner människor lämna sina hem. Redan år 2050 beräknas världens klimatflyktingar vara 200 miljoner. Sverige ger ekonomiskt stöd till fattiga länders klimatanpassning. Tillsammans med övriga EU-länder har en nationell plan för att minska utsläppen av växthusgaser tagits fram. Gör vi tillräckligt så klimatflykten förhindras på sikt? Sverige ger också stöd till fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete. Trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för vapenexport använder den Saudiledda koalitionen svenska vapen i krigföringen i Jemen. Där beräknas i dagsläget två miljoner internflyktingar finnas. Med ena handen säljer vi krigsmateriel till människorättsförtryckande regimer, med den andra stödjer vi dem som flytt från striderna. Hur får vi en samstämmig svensk Politik för global utveckling (PGU) utifrån fattiga människors perspektiv?

Medverkande: Md Shamsuddoha, klimatexpert Bangladesh och chef för Center for Participatory Research & Development  Martin Hedberg, meteorolog och och ordförande, Swedish Weather & Climate Centre AB, Josefine Karlsson, Enhetschef Policy och påverkan, Kvinna till kvinna, Magnus Walan, senior policyrådgivare Diakonia och  Esther Flores Sedman (moderator) pressekreterare, Diakonia.
Arrangör: Equmeniakyrkan, Diakonia, Studieförbundet Bilda
Dag: 5/7 2016 13:00 - 14:00
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Resiliens – ett modeord inom biståndet eller ett helt nytt förhållningssätt?

En diskussion om det nya fokuset inom biståndet på resiliens, vilket också lyfts fram i de nya hållbarhetsmålen. Är resiliens lösningen för en bransch som lärt sig att dela upp verkligheten mellan utvecklingskontexter och humanitära kontexter, trots att klimatförändringar och eskalerande konflikter får miljoner människor att sömnlöst röra sig fram och tillbaka mellan dessa ytterligheter? Kräver denna nya och oförutsägbara kontext ett helt nytt sätt att analysera och planera biståndsinsatser? Talar vi rentav om ett paradigmskifte? Eller är det bara ett modeord, eller än värre, ett hot mot de humanitära principerna? ActionAid och Diakonia belyser hot och möjligheter för biståndet genom olika exempel och samtalar med Sida om vägen framåt.

Arrangörer: ActionAid Sverige
Medverkande: Mattias Brunander, Internationell Programchef, ActionAid Sverige; Mina Jhowry, Rådgivare Disaster risk reduction (DRR), Diakonia
Dag: 5/7 2016 15:00-15:45
Plats: Sverige i världen-torget

Colombia efter krigen – vad kan Sverige göra?

Colombia står inför fredsavtal som kan avsluta över ett halvt sekels inbördesstrider. Många utmaningar återstår, men Colombia har också stora möjligheter. Folkligt engagemang, innovationskraft och en välutbildad arbetskraft är några av de faktorer som inom flera områden kan göra landet till ett föregångsland i Latinamerika. Till exempel ligger landet långt framme i frågor som urbana reformer, kultur, övergångsrättvisa, och miljöteknik. Det omfattande svenska engagemanget i Colombia har en lång historia. En fredsprocess kan emellertid skapa nya behov och förutsättningar för både de svenska aktörer som är aktiva i landet, och för de som överväger ett ökat engagemang. Seminariet är riktat till båda dessa grupper och kommer att diskutera tidigare lärdomar, aktuella förhållanden, och framtida förutsättningar i landet. Exempel kommer att presenteras från projekt med Näringslivets internationella råd och Universitets- och högskolerådet.
Medverkande: Magnus Linton, moderator, Emma Nilenfors, Utrikesdepartementet, Stefan Åström, Folke Bernadotteakademin, Claes Nordström, Exportkreditnämnden, Bo Forsberg, Diakonia, Fredrik Uggla, Stockholms universitet och Catrine Åkerblom, Universitets- och högskolerådet.
Arrangör: Latinamerikainstitutet, Colombiagruppen
Dag: 5/7 2016 15:00 - 17:00
PlatsUppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: Sal B24

 

Israel och Palestina – vem tar ansvar för folkrätten?

Situationen på Västbanken har förvärrats med tvångsförflyttningar, rekord i husrivningar och förstörelse av biståndsprojekt ämnade för civilbefolkningen. Samtidigt tackar Israels regering nej till internationella fredsinitiativ, och har sagt att man inte kommer att tillåta en palestinsk stat. Vad säger folkrätten om omvärldens ansvar och civilbefolkningens rättigheter? Särbehandlar vi Israel genom att inte agera starkare? Hur kan vi använda ett folkrättsligt synsätt för att hitta en väg framåt som garanterar fred och säkerhet för både israeler och palestinier?

Medverkande: Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent, Sveriges Radio, Sofia Arkelsten, utrikespolitisk talesperson, Moderaterna, Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet, Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, Stockholms universitet, Peter Lundberg, enhetschef för humanitära eneheten, SIDA, Dick Clomén, policychef och rådgivare, Röda Korset, Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia, Bitte Hammargren (moderator) journalist och författare.
Arrangör: Equmeniakyrkan, Diakonia, Studieförbundet Bilda
Dag: 6/7 2016 13:00 - 14:15
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Vad hände med ambitionerna om ett bättre bistånd?

Både givarländer, mottagarländer och det civila samhället har de senaste femton åren gjort överenskommelser om att förbättra biståndet. Det handlar bland annat om lokalt ägarskap av innehåll och prioriteringar för biståndet, gemensamt ansvar och möjligheter till ansvarsutkrävande. Trots överenskommelserna har givarländerna ensidigt ändrat villkoren för biståndet, bland annat inom OECD:s biståndskommitté DAC. Nyligen ändrades själva definitionen av biståndet och länderna använder i allt större utsträckning bistånd för att täcka inhemska kostnader. Vad innebär dessa brutna överenskommelser för utvecklingsländerna och hur ställer sig Sverige till utvecklingen? Vid det här seminariet påminner vi om agendan för bättre bistånd, visar konkret vad avräkningarna från biståndet innebär och får expertutlåtanden om betydelsen av biståndseffektivitet. Därefter ett politikersamtal med partier från både opposition och regering.

Medverkande: Kenneth G Forslund, utrikespolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Sofia Arkelsten, biståndspolitisk talesperson, Moderaterna, Sofia Damm, utrikespolitisk talesperson, Kristdemokraterna, Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet, Staffan Landin, skribent och föreläsare, f.d. gapminder och Magnus Walan, ansvarig för politikerkontakter, Diakonia.
Arrangör: CONCORD Sveriges arbetsgrupp för AidWatch:, Diakonia, Forum Syd, Union to Union, Plan Sverige International, Svenska Afghanistankommittén, Rädda Barnen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, We Effect, Världsnaturfonden WWF.
Dag: 6/7 2016 15:00 - 15:45
Plats: Donnersgatan 6
Platsbeskrivning: Sverige i Världen

Sveriges roll för ett hållbart företagande

Fem år har gått sedan FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter antogs. Ramverket till trots kan vi konstatera att företag fortsatt bidrar till människorättsöverträdelser. Näringslivet spelar en stor roll i länders utveckling, men företagsaktiviteter i sårbara miljöer kan även öka riskerna för överträdelser. År 2015 lanserade Sveriges regering en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Allt fler företag arbetar med ansvarsfrågor och flera svenska företag håller hög internationell profil i frågorna. Vilket ansvar har staten? Borde regeringen ta en mer aktiv roll som lagstiftare eller finns andra sätt för att säkerställa att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter? Paneldiskussion mellan företag, fackförbund, civilsamhälle och regering utifrån CONCORD Sveriges analys av företagande och mänskliga rättigheter inom ramen för Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Medverkande: Ann Linde, EU- och handelsminister, Malin Ripa, Senior Vice President CSR Management, Volvo Group, Karin Wessman, Senior Sustainability Analyst, EKN, Peter Hellberg, Vice ordförande, Unionen, Alice Blondel, Kanslichef, Swedwatch.
Arrangör: CONCORD Sveriges expertgrupp företagande och MR:, Amnesty International, Diakonia, Forum Syd, Rädda barnen, Svenska kyrkans internationella arbete, Swedwatch, Union to Union
Dag: 7/7 2016 11:30 - 12:30
Plats: H10, Hästgatan 10A
Platsbeskrivning: Unionens trädgård

Ladda ner evenemang

 • Iphone, iCal
  Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
  Outlook
 • Android
  För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
  https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=19913