En lastbil med en vattentank och människor som samlats runt den.
Nyhet

Diakonia får fem miljoner från Musikhjälpen 

2024-06-13

Kriget i Gaza och den allt våldsammare situationen på Västbanken drabbar barn och ungdomar särskilt hårt. Nu får Diakonia och vår samarbetsorganisation Al Ard ett stöd på fem miljoner kronor från Musikhjälpen för att minska lidandet.

– Tack vare stödet från Musikhjälpen kan vi nå fler och arbeta mer strategiskt, säger Diakonias generalsekreterare Mattias Brunander.

Barnen i Gaza och på Västbanken lever i ständig skräck. Våldet är alltid närvarande. Många barn är undernärda och många lever på flykt under usla förhållanden. Den psykiska stressen är svår, och barnen riskerar att fara så illa att deras utveckling och hela regionens framtid påverkas. Att hjälpa barnen nu ökar chanserna att de kan bearbeta sina trauman och motverka fattigdom och konflikter i framtiden.

Projektet som finansieras av Musikhjälpen kallar vi Harvest of Hope, och det är barn mellan 6 och 18 år som står i centrum för projektet.

I inledningsfasen fokuserar vi på humanitärt stöd, alltså nödhjälp, till de mest utsatta. Men vi ser att det redan i den första fasen måste finnas en koppling till de långsiktiga psykologiska och utvecklingsmässiga behoven hos barnen.

I den andra fasen fokuserar vi på odling och matproduktion. Jordbruket i Gaza har slagits i spillror under kriget. Brunnar har bombats och bristen på mat och vatten är akut. Barn går flera dagar utan mat. I projektet ska vi hjälpa barn, ungdomar och deras familjer att komma igång att plantera och sköta växterna tillsammans. Odlingarna ger barnen och familjerna livräddande mat. Att ta hand om grödorna och se dem växa har dessutom en terapeutisk effekt. Det lindrar trauma och stress, skapar lugn i det kaos som råder i krig och konflikt. Barnen kommer också att få psykologiskt stöd, vilket är viktigt för den psykiska hälsan. Den långsiktiga effekten är självförsörjning, motståndskraft och självbestämmande.

Inom projektet kommer också den infrastruktur som krävs för jordbruket att utvecklas, bland annat kommer man att laga brunnar och installera bevattningssystem. Genom att odla grönsaker och andra grödor för försäljning utvecklas dessutom handeln och ekonomin.

Skolorna har varit stängda länge. Det drabbar barnens utveckling och det finns ett stort behov av alternativ undervisning där barnen kan fokusera tankarna, och känna att de lär sig och utvecklas. I projektet Harvest of Hope lär sig barnen att odla hållbart, de får lära sig tänka kritiskt, att arbeta praktiskt, att samarbeta, och de får också kunskaper om näringslära. De får en känsla av hopp och samhörighet och bidrar till att utveckla samhället.

Projektet handlar alltså inte bara om att producera livräddande mat, utan också långsiktigt om att barnen ska få självförtroende, kunna vara med och påverka samhället och att öka dess möjligheter till en bättre ekonomisk och social situation.

Musikhjälpens insamling mot hunger gör skillnad i världen.

Lena Hansson, kommunikatör på Diakonia, besökte Musikhjälpen i december 2023 för att prata om projektet och berätta om sitt besök i Gaza och på Västbanken i oktober samma år.

Rubrikbild: Radiohjälpens styrelse har beviljat 5 miljoner i stöd till Diakonia för att lindra hungersnöden och stödja barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa i Palestina. Projektet Harvest of Hope kommer att genomföras med vår samarbetsorganisation Al Ard, som redan idag jobbar hårt för att lindra nöden i Gaza och på Västbanken. På bilden distribuerar Al Ard vatten som de har pumpat upp för hand från brunnar inne i Gaza. Foto: Diakonia/Al Ard.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.