Nyhet

Stor oro för civila när konflikten trappas upp

2023-10-13

Vi känner stark oro för den israeliska myndighetens meddelande till FN om att inom 24 timmar evakuera sin personal och civila från norra Gaza, där mer än 1 miljon människor bor. Det är ett orealistiskt krav, som medför potentiellt förödande humanitära konsekvenser. Biståndsorganisationen Diakonias center för internationell humanitär rätt (IHL) har gjort en analys av utvecklingen.  

Den fasansfulla upptrappningen av konflikten mellan Hamas och Israel har redan resulterat i tusentals dödsfall och ett enormt mänskligt lidande. Internationell humanitär rätt fastställer tydliga regler som syftar till att begränsa mänskligt lidande för civila i väpnade konflikter. Dessa regler är bindande för alla parter och gäller för alla väpnade konflikter, alltså både för Hamas och Israel.  

En del av innehållet:  

 • Hamas attacker mot civila och gisslantaganden lördagen den 7 oktober 2023 är ett tydligt brott mot internationell humanitär rätt. 
 • Hot om att avrätta gisslan som hämnd för israeliska attacker mot Gaza är olagliga. 
 • Hamas raketattacker mot Israel har resulterat i civila dödsfall och skador på civila hem och infrastruktur. Att inte skilja mellan militära och civila mål är förbjudet enligt IHL. 
 • Att den ena parten bryter mot internationell humanitär rätt, befriar inte andra parter från sina skyldigheter.  
 • Diakonias IHL-center påminner Israel och det internationella samfundet om att den överväldigande majoriteten av de som bor i Gaza är civila.  
 • Israel har genomfört omfattande flyganfall mot det tätbefolkade Gaza. Därför riskerar bombningar i dessa områden leda till betydande skador på civila.  
 • Israel har stoppat all införsel av bränsle, vatten, elektricitet och mat till Gaza. Förnödenheter som är avgörande för civilbefolkningens överlevnad. Enligt internationell humanitär rätt är det förbjudet att attackera, förstöra eller göra viktiga förnödenheter obrukbara. Dessutom är svält som en metod i krigsföring, en krigsförbrytelse.  
 • Att förbjuda viktiga förnödenheter som mat, elektricitet och bränsle till Gaza kommer att leda till enormt lidande och död bland civila. Barn, gravida kvinnor, personer med funktionsnedsättning, äldre och de som är beroende av medicinsk behandling såsom dialys kommer att vara särskilt sårbara.  
 • Kollektiv bestraffning, där en grupp bestraffas eller trakasseras för andras handlingar, är strängt förbjudet enligt IHL.  
 • Sedan den 12 oktober 2023 finns ingen säker passage tillgänglig för civila i Gaza som vill fly våldet, och det finns inga humanitära korridorer som säkerställer att hjälp och förnödenheter kan nå de civila som är instängda i Gaza.  
 • Både Hamas och Israel är skyldiga att säkerställa att de nödvändiga humanitära förnödenheterna kan nå civila som är instängda i Gaza.  

  Det internationella samfundet måste utnyttja alla tillgängliga resurser och ta ansvar för att säkerställa att parterna i konflikten strikt följer sina skyldigheter enligt IHL.

  Läs den fullständiga analysen här (engelska):

  Diakonia International Humanitarian Law Centre Statement

  Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.