Raserade hus med människor som står i ruinerna
Nyhet

Både Hamas och Israel har allvarligt kränkt krigets lagar

2023-12-06

Båda Israel och Hamasledda beväpnade grupper från Gaza, har brutit mot internationell humanitär rätt, IHL. Det framkommer i en ny rapport från Diakonias IHL-center.

—Det är en detaljerad rapport där vi identifierat tydliga överträdelser på internationell humanitär rätt. Att en part överträder krigets lagar rättfärdigar inte den andra parten att göra samma sak. Eftersom stridigheterna har återupptagits är vi allvarligt oroade över att överträdelserna mot IHL fortsätter. Nu krävs att vi vidtar alla tillgängliga åtgärder för att de stridande parterna ska upprätthålla åtminstone de grundläggande principerna inom den humanitära rätten, säger Stephen Wilkinson som är chef för Diakonias center för internationell humanitär rätt.

Diakonias IHL-center är en oberoende expertgrupp som arbetar med snabb och djupgående juridisk rådgivning, utbildning och opinionsbildning om krigets lagar. Syftet är att stärka skyddet för civila som lever i konfliktområden över hela världen. Diakonias IHL-center har i detalj gått igenom både hur Hamasledda beväpnade styrkor från Gaza och Israel har agerat under tiden tidsperioden från 7 oktober till 8 november 2023.

Efter att kritiskt ha fakta- och källgranskat allmänt tillgänglig information kommer IHL-experterna till följande slutsatser:

 • Det finns en stor mängd övertygande bevis som ger starka indikationer på att Hamasledda beväpnade grupper från Gaza begått allvarliga och omfattande överträdelser av IHL och att enskilda gruppmedlemmar utfört handlingar som utgör krigsförbrytelser.
 • Det finns starka skäl att dra slutsatsen att Israels blockad av Gaza är att betrakta som kollektiv bestraffning, vilket är förbjudet enligt IHL. Det finns också anledning att känna stor oro för att Israel valt att medvetet svälta den civila befolkningen som en krigsmetod.
 • Israel har underlåtit att uppfylla sin skyldighet att tillåta och underlätta säker passage för humanitär hjälp till alla civila i behov.
 • Det finns anledning att känna stor oro för den allmänna inställningen hos den israeliska regeringen och militären angående de militära operationer som utförs i Gaza. De visar på avsiktlig nonchalans för de begränsningar som finns inom internationell humanitär rätt när det gäller hur stridshandlingar får genomföras. Det vill säga principerna om särskiljande, proportionalitet och skyldigheten att vidta försiktighetsåtgärder vid angrepp.
 • Diakonias IHL-center känner också stor oro för de skador som åsamkats sjukhus, medicinska faciliteter och sjukvårdande personal.

  — Vår rapport fokuserar på den internationella humanitära rättens grundläggande principer som gäller i alla konflikter. Nu uppmanar vi det internationella samfundet, inklusive Sverige, att använda sitt inflytande och sina positioner för att påverka de krigförande parterna att förbättra skyddet för civila och minska mänskligt lidande, säger Mattias Brunander som är generalsekreterare på Diakonia.

  Om Diakonias International Humanitarian Law (IHL) Centre

  Diakonias center för internationell humanitär rätt, IHL, är en oberoende expertgrupp som ger snabb och djupgående juridisk rådgivning, utbildning och opinionsbildning om krigets lagar (internationell humanitär rätt). Syftet är att stärka skyddet för personer som lever i konfliktområden över hela världen.

  Ett porträtt av Diakonias generalsekreterare Mattias Brunander.

  Mattias Brunander

  Generalsekreterare

  Skicka epost
  08-453 69 69
  Ett porträtt av Stephen WIlkinson

  Stephen Wilkinson

  Chef för Diakonias IHL-center

  Skicka epost

  Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.