Diakonia - Människor som förändrar världen

Ge en gåva

Just nu står världen inför en utmaning vi aldrig tidigare upplevt när coronaviruset sprids över hela världen. De som redan lever i fattigdom och utsatthet drabbas hårdast.

Ge en gåva som privatperson Ge en gåva som församling / företag / förening