Diakonia - Människor som förändrar världen

Ge en gåva

Diakonia arbetar för en rättvis, hållbar och jämlik värld. Vi arbetar för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck i 25 länder. Du kan bidra! Tillsammans är vi människor som förändrar världen.

Skänk en gåva

Summa: