Diakonia - Människor som förändrar världen

Bäst och sämst i utrikespolitiken just nu

Ett nytt utrikespolitiskt år är igång och som alltid är det mycket som händer, både bra och dåligt. Vi som följer utrikespolitiken tycker ofta att det är på sin plats med både beröm och kritik, och här är några politiker och aktörer jag gärna vill lyfta.

Beröm till … 
… riksdagsledamot Åsa Eriksson (S), 
som efter sitt besök i Kambodja argumenterar för att EU måste upphöra med sina handelsförmåner till landet när tidsfristen går ut den 12 februari. Bra! EU förlorar fullständigt sin trovärdighet annars, nu när förtrycket har ökat så kraftigt. Det är även viktigt att det svenska biståndet inte går till statliga organ utan till människorättsorganisationerna.  

… Landsorganisationen (LO), som stödjer bindande regler för att företag ska göra aktsamhetsprövningar för att följa mänskliga rättigheter. Vid ett styrelsebeslut i december beslöt LO att ställa sig positiva till en utredning om nationell lagstiftning. Något regeringen i decemberöppnade dörren för på glänt

 … partiledare Ebba Busch Thor (KD), som i en intervju i tidningen Dagen argumenterar för att hålla fast vid enprocentsmålet i biståndet. 

… Désirée Pethrus (KD) för hennes engagemang mot skatteflykt och för öppenhet med specifikt DRC Kongo som exempel. 

 … Margareta Cederfelt (M) för sitt engagemang för mänskliga rättigheter och jämställdhet, och för insatsen i riksdagsdebatten om feministisk utrikespolitik den 22 januari där hon lyfte fram Concords rapport ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” och ställde frågor utifrån den.

  … Carl Bildt för hans folkrättsliga hållning kring Trumps plan för fred i Israel och Palestina. På Twitter frågade han om planen levde upp till de mest grundläggande krav som EU har ställt på en fred mellan länderna, och svarar direkt: 
– I enlighet med internationell rätt? NEJ 
–  I enlighet med FN-resolutioner? NEJ  
– Förenlig med en tvåstatslösning NEJ. 
En mycket bra checklista.

Kritik till …
… Moderaterna för deras inställning till Trumps plan. Till skillnad från Carl Bildt argumenterade M:s utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark i sociala medier för en mer okritisk attityd. Han lyfte fram ekonomiska förmåner för palestinierna och Israels rätt att skydda sig mot våld och terror. Inte ett ord om hur löftet om en självständig stat för palestinierna smulas sönder, hur en annektering bryter mot folkrätten eller att statistik visar att det är främst palestinier som drabbas av våld.  

… Moderaterna återigen, som har inlett en kampanj kring biståndet som måste kallas för populistisk och osaklig. Nyligen krävde M även att bistånd ska stoppas till länder som vägrar ta emot sina egna medborgare. Bistånd ska enligt M användas som utpressning för att förmå ledningen i Afghanistan att ta emot några hundra avvisade asylsökande. Cyniskt och kontraproduktivt. Biståndet går oftast inte till regeringarna. De bryr sig inte. Det är civilbefolkningen som drabbas.

… Socialdemokraterna för sin oförmåga att se negativa effekter av export av krigsmateriel. Underdebatten den 22 januari om den feministiska utrikespolitiken sa Sara Heikkinen Breitholtz (S) att ” i en värld där vapen trots allt fortfarande behövs är det kanske bättre att vi exporterar vapen och försvarar kvinnorna med dem”.  Med tanke på villkoren för kvinnor och barn som lider i till exempel Jemen där svenska radarplan och fartyg deltar i kriget är det ett mycket märkligt och empatilöst uttalande.