Nyhet

Motstridigt från partierna om biståndet

2023-06-28

Partier sviker sina löften när politiken ska omsättas till praktik. Det visar Diakonias nya partienkät.

– Samtidigt ser vi ett starkt stöd för viktiga utvecklingsfrågor, det är glädjande, säger Mattias Brunander, generalsekreterare på Diakonia.

Regeringen har aviserat att biståndet ska förändras och utgå från marknad och handel. Det är en oroande utveckling Därför är det ändå hoppfullt att alla partier som svarat på Diakonias partienkät, utom Moderaterna, betonar vikten av ett bistånd som utgår från internationella överenskommelser om hur biståndet blir effektivt.

– Vår enkät visar också ett starkt stöd för att Sverige ska fortsätta att avsätta en hundradel av vårt välstånd till biståndet. Där kan vi konstatera att det finns en majoritet i riksdagen för enprocentsnivån, säger Mattias Brunander.

Alla partier utom M och SD visar sitt stöd för principen om en procent av BNI till världen. Trots att KD och L inte lyckats få igenom principen om en procent av biståndet i den nya politiken, fortsätter de att visa stöd för enprocentsnivån. Diakonia tolkar det som att de är redo att kämpa för den viktiga principen.

– Det är hoppfullt att partierna visar ett starkt stöd för viktiga utvecklingsfrågor. Men det är samtidigt problematiskt när partier säger att de vill ha ett bistånd som ska utgå från mottagarens behov och sen agerar tvärtom, säger Mattias Brunander.

Det är de små partierna, C, KD, L, MP och V som svarar ja på flest frågor och verkar mest benägna att jobba för ett effektivt och högt bistånd. Socialdemokraterna och Moderaterna står ut från mängden, bland annat genom att inte vilja freda biståndet till andra delar av världen genom att skjuta till extra medel för insatser i Ukraina.

Alla partier svarar ja på frågan om jämställdhet ska integreras i alla delar av utrikespolitiken. Det är positivt. Däremot saknar Diakonia ett klargörande från regeringspartierna vad deras prioritering av jämställdhet i reformagendan innebär.

Partienkäten 2023

En grupp kvinnor varav en talar i mikrofon.
Till partienkäten 2023

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva