Nyhet

Nu är det dags att mobilisera!

2024-04-05

Regeringen vill att Sida utreder om de kan ta över folkrörelsebiståndet. Det innebär i praktiken ett förstatligande av det bistånd som har starka rötter i frikyrkornas, nykterhets- och arbetarrörelsens solidaritetsarbete.  

Nu planerar Sida att säga upp alla avtal med Diakonia och de övriga 16 strategiska partnerorganisationerna som genomför en stor del av svenskt bistånd runtom i världen. För Diakonias del betyder det att vi inte längre vet om vi kan stötta våra samarbetsorganisationer på samma sätt efter årsskiftet. För våra samarbetsorganisationer betyder det att de inte längre vet om de kan lita på svenskt bistånd och om deras livsviktiga arbete för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter kan fortsätta.  

- Nu behövs alla krafter. Att montera ner biståndet och kasta bort all den kunskap som finns i en tid när vi i stället behöver bygga upp – för jämlikhet, för solidaritet och för demokrati – är för oss obegripligt, säger Mattias Brunander, Diakonias generalsekreterare.

Nu behöver vi mobilisera och ifrågasätta – vilket samhälle är det svenska politiker egentligen vill att vi ska leva i? Vi, på Diakonia, vill att vi ska leva i ett samhälle där vi tar hand om varandra och vår jord. Där alla människors lika värde respekteras i en framtid som är hållbar, jämlik och rättvis. Vi kommer inte släppa tron på det, vi vet att det är möjligt.

Nu behövs din röst

Vi behöver tillsammans sätta press på de politiker som har inflytande i frågan. Mejla eller ring någon av: joar.forssell@riksdagen.se (L), gudrun.brunegard@riksdagen.se (KD), katarina.tolgfors@riksdagen.se (M). Eller varför inte allihop?

Kanske kan du skriva något i den här stilen (kopiera gärna texten nedan): 
”Vad vill ni med biståndet?
Om Sida ska ta över folkrörelsebiståndet klipper ni viktiga band mellan det svenska civilsamhället och civilsamhället i biståndsländerna.

Detta trots att regeringen i sin reformagenda pratar om att prioritera ett starkt civilsamhälle. Det som händer nu går i motsatt riktning.

Jag hoppas att du verkar för att regeringen snarast visar att ni menar allvar med det som står i reform-agendan. Att civilsamhället ska stärkas!
Hälsningar X”

Nedmontering av demokratin?

Värnar man demokratin är ett kraftfullt och levande civilsamhälle lika viktigt som yttrandefrihet, fri kultur och fria medier. Den senaste tidens politiska förslag riskerar dock snarare innebära en långsam och stegvis nedmontering av de krafter som en gång byggde Sverige. Vårt starka föreningsliv och alla folkrörelser är kännetecknande för Sverige. Det har i allra högsta grad bidragit till vårt välstånd och att vi är ett av de länder i världen som rankats högst i världen när det gäller yttrandefrihet, transparens och frihet från korruption. 

Demokratin går inte att ta för given.

Som biståndsorganisation har vi erfarenhet av att arbeta i länder med repressiva och auktoritära regeringar. Där har vi sett att regeringar som är angelägna om att behålla makten ofta börjar med att kritisera och tysta medier som kritiserar regeringen, men också organisationer som höjer kritiska röster mot regeringen.  

Senaste tiden har regeringen tagit en rad beslut och startat upp utredningar som i stor utsträckning påverkar det svenska civilsamhället. Här är en lista över konsekvenser från regeringens beslut som hänt (hittills):

 • Beslut att frångå 1 procent i bistånd
 • Slopat stöd till Kambodja, Burkina Faso, Mali och Sydsudan
 • Slopat stöd till informations- och kommunikationsinsatser/verksamheter för biståndsorganisationer
 • Höjd egeninsats av insamlade medel för biståndsorganisationer (från 10 % till 15)
 • Uppsagda avtal med Sidas Strategiska partnerorganisationer
 • Fryst bistånd till Palestina, som nu återinförts
 • Minskat bistånd till Palestina (fokus på handel och hälsa)
 • Indragna forskningsmedel
 • Minskat stöd till folkhögskolor
 • Minskat stöd till studieförbund
 • Förslag att avveckla Allmänna arvsfonden
  Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.