Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonias seminarier i Almedalen 2017

Information

Datum:
2017-07-02 - 2017-07-08
Plats:
Visby, Gotland

Måndag 3/7

Human Rights Defenders - any of your business?
We live in a world where we are witnessing diminishing freedoms. 3.2 billion people live in countries where civic space is either repressed or closed. Over 400 cases of attack on defenders focusing on corporate accountability took place in 2015 and 2016. Business, civic society and other actors can work towards the same goal of protecting human rights and human rights defenders and work against the shrinking space. An increasing number of companies are coming to realize the value of using their leverage to keep the enabling environment open – not just for business, but for human rights defense. These companies understand that they can have a powerful voice in the protection of civic freedoms, especially where abuses are taking place linked to their industry and/or operations. The seminar will discuss recent examples of emerging good practices and drivers of such actions. 

Tid: måndag 3/7, kl 15:00 - 15:45
Språk: Engelska
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 

Medverkande: 
Phil Bloomer, Executive Director, Business and Human Rights Resource Center, London, Tommy Ohlström, CEO, KF/Coop, Åsa Beckius, Policy Adviser, Private Sector, Diakonia.
ModeratorMalin Oud, head of the Raoul Wallenberg Institute's Stockholm office and Team Leader, Economic Globalisation and Human Rights
Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Mänskliga rättigheter på export? Regeringens och näringslivets roll på svåra marknader
Kraven på svenska företag att respektera mänskliga rättigheter och bidra till en hållbar utveckling runt om i världen ställs allt högre, och är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling inom Agenda 2030. 2015 lanserade Sveriges regering både en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, och en ny exportstrategi. Den senare syftar till att stärka svenska företags exportmöjligheter på olika tillväxtmarknader, däribland många som präglas av politiska, sociala och miljömässiga utmaningar som kan leda till målkonflikter i förhållande till rättvis och hållbar utveckling. 

Samtidigt som allt fler svenska företag höjer sin profil i frågor inom ansvarsfullt företagande, bedriver många idag verksamhet på svåra marknader och ingår i komplexa leverantörsled. Vilka utmaningar behöver hanteras för att stater och företag fullt ut ska skydda och respektera de mänskliga rättigheterna? Hur bör företagen själva agera? Vilken roll och ansvar har Sveriges regering?

Tid: måndag 3/7, kl 16:00-16:45
Plats: Tidningen Syres scen, Södra kyrkogatan 6 

Medverkande: Ann Linde, EU- och handelsminister, Birgitta Ohlsson, (L), utrikespolitisk talesperson, Ylva Berg, VD Business Sweden, Anna-Karin Modin-Edman, Sustainability ManagerArla Sverige, Kathleen McCaughey, Amnesty International
ModeratorPeter Alestig, SvD
Arrangör: CONCORD Sverigesexpertgrupp för företagande och mänskliga rättigheter: FIAN Sverige, Forum Syd, Diakonia, Swedwatch, Fair Action, Amnesty International, Afrikagrupperna, IM, Latinamerikagrupperna, Svenska Kyrkan. Afrikagrupperna och Union to Union

Tisdag 4/7

Svensk vapenexport till diktaturer – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar 
Nya regler efter sex års utredande – ändå sätter Sverige inte stopp för vapenexport till diktaturer. Regeringen presenterade helt nyligen sina förslag till ändrade regler för export av krigsmateriel. Trots att de nuvarande reglerna har respekt för mänskliga rättigheter som ett centralt villkor visar statistiken på omfattande export till diktaturer och regimer som bryter grovt mot mänskliga rättigheter. Nu ligger frågan på riksdagens bord – kommer de svenska företagens vinstintresse få gå först, eller finns det partier som tar strid för att stoppa exporten till diktaturer?

Tid: tisdag 4/7, kl 11:00 - 11:50
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande: Sofia Damm (KD), utrikespolitisk talesperson, , Birgitta Ohlsson (L), utrikespolitisk talesperson, Krister Örnfjäder (S) , ledamot utrikesutskottet, Stig Henriksson (V), ledamot försvarsutskottet, Maja Åberg, lobbysamordnare, Amnesty, Magnus Walan, senior policyrådgivare, Diakonia, Linda Åkerström, ansvarig nedrustningsfrågor, Svenska Freds.  

ModeratorSofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia  
Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Amnesty International svenska sektionen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Onsdag 5/7

Att stjäla från de fattiga – om den globala skatteflykten
Skatteflykt drabbar alla men människor som lever i fattigdom drabbas hårdast. Den globala skatteflykten dränerar utvecklingsländer på stora summor pengar varje år, pengar som skulle kunna användas till utbildning och sjukvård. Det råder ofta en gråzon mellan vad som är lagligt och inte. Multinationella företag utnyttjar kryphål i lagen för att minimera skattebetalningar. Hemliga ägandeförhållanden och bristande transparens i företagens redovisningar är två utmaningar. Därför är ökad öppenhet ett viktigt led i att stoppa skatteflykten. Läckor och grävande journalister har till stor del avslöjat hur högt uppsatta personer, storbolag och banker varit inblandade i skatteflykt, penningtvätt och korruption. Nu diskuteras åtgärder som offentliga register över företags verkliga ägare och så kallad offentlig ”land för land-rapportering” för multinationella företag. Vad krävs för att detta ska bli verklighet?

Tid: onsdag 5/7, kl 13:00 - 13:50
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande: 
Kerstin Lundgren 
(C), ledamot utrikesutskottet, Larry Söder (KD), ledamot skatteutskottet, Janine Alm Ericson (MP), suppleant skatteutskottet, Erik Ezelius (S), suppleant skatteutskottet, Penny Davies, policyrådgivare utvecklingsfinansiering, Diakonia, Fredrik Laurin, journalist, The International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ), David Perrone, skatterådgivare/Head of Tax Transformation, KPMG.
Moderator: Esther Flores Sedman, pressekreterare, Diakonia
Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Personliga drivkrafter och engagemang i politik och civilsamhälle – Bo Forsberg i samtal med Carin Jämtin
Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg går i pension i höst och lämnar sin tjänst som generalsekreterare efter 23 år. Carin Jämtin har nyligen tillträtt tjänsten som Sidas generaldirektör, men har liksom Bo lång erfarenhet av utvecklingssamarbete. Hur såg biståndet ut när de började arbeta med fattigdomsbekämpning för 25 år sedan? Vad har förändrats idag? Hur tror de biståndet ser ut om ytterligare 25 år? 

Ett personligt samtal om 
vad som sporrar till engagemang, om vilka drivkrafter som möjliggör förändring och rättvisa, om var kraften hämtas när man tvivlar på ett uppdrag, och hur tro och civilkurage kan underlätta när svåra beslut ska fattas.

Tid: onsdag 5/7, kl 14:15 - 15:00
Plats:Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande: 
Carin Jämtin, generaldirektör, Sida och Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Torsdag 6/7

Vad vill partierna med biståndet?
Vad är ett bra utvecklingssamarbete i en tid då världen är osäkrare än på länge? Hur ska svenskt bistånd bäst möta framtidens utmaningar och stå fast vid principer som ger ett bistånd av bra kvalitet? Hör några partier berätta om hur ett effektivt bistånd ser ut enligt deras politik.

Tid: torsdag 6/7, kl 11:00-11:45
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Medverkande:
Maria Andersson Willner
, biståndspolitisk talesperson (S), Sofia Arkelsten, biståndspolitisk talesperson (M), Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (C) - ej bekräftat, Jens Holm (V)
Samtalsledare: Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia  och Anna Tibblin, internationell chef, We Effect
Arrangör: CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp: Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Svenska Afghanistankommittén, Union to Union, Världsnaturfonden WWF och We Effect.

Måndag-onsdag 3-5/7

Fotoutställning: De betalar priset för din billiga elektronik — verkligheten bakom konfliktmineraler
Konfliktmineraler finns i områden med värdefulla naturresurser men utan en fungerande stat. De lockar till sig krigsherrar och korrumperade ledare som hänsynslöst tar kontroll över rikedomarna på befolkningens bekostnad. Dramatiska och gripande fotografier av dokumentärfotografen Jeppe Schilder.

Tid: måndag till onsdag 3-5/7, kl 10:00 - 17:00
Plats:Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43
Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete och Swedwatch

Ladda ner evenemang

  • Iphone, iCal
    Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
    Outlook
  • Android
    För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
    https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=21774