Kvinna i Zimbabwe tittar in i kameran. I bakgrunden syns låga byggnader och fält av gräs.
Organisation

Våra värderingar

Diakonia kännetecknas av fem värdeord. De är inspirerade av vår kristna grund, organisationens erfarenheter och analys av världen. Orden vägleder vårt arbete. De är en påminnelse om att ständigt hålla dessa värden vid liv och en beskrivning av det arbete vi utför.

En grupp människor, både vuxna och barn, kramar varandra och ser glada ut.

Solidaritet

För Diakonia är solidaritet grunden till vår identitet. Det är också en nyckel till hur vi förstår mänskliga relationer. Vi ser det som vårt uppdrag att vandra tillsammans med människor, organisationer och andra goda krafter. Och i handling visar vi att vi tillsammans är en kraftfull rörelse där alla kämpar för en bättre värld.

Två skrattande kvinnor står framför en uppochner-vänd cykel. Den ena kvinnan höjer armen med knuten näve.

Rättvisa

Diakonia ser grunden till förtryck och fattigdom som en fråga om orättvisa. Vi arbetar för rättvisa samhällen och strukturer där varje människa är fri och kan ta del av sina mänskliga rättigheter utan att diskrimineras.

En grupp unga kvinnor sitter på marken och hejar på en annan kvinna som tränar karate.

Mod

Tillsammans med andra står Diakonia upp mot förtryckande krafter och makt. Vi utmanar maktens privilegier och arbetar för frihet, rättvisa, jämställdhet, fred och försoning.

Kvinnor bär en säng vadande i gyttja

Åtagande

När människor är medvetna om sina rättigheter, organiserar sig och tillsammans ställer krav är det möjligt att förändra världen. Det tar många gånger lång tid och kräver ett långsiktigt åtagande, uppoffringar och hårt arbete. Ofta är dessa processer varken förutsägbara eller linjära. Diakonia arbetar därför långsiktigt och med siktet inställt på vår vision om en rättvis, jämlik och hållbar värld.

En kvinna sitter leende mot en husvägg tillsammans med en grupp andra människor.

Ansvar

Diakonias uppdrag innebär ett stort ansvar gentemot människor i våra projekt, samarbetsorganisationer, givare och våra huvudmän. Diakonia har därför ett transparent arbetssätt, tar ansvar för våra resurser och redovisar de resultat vi bidrar till och själva åstadkommer. Vi ställer också beslutsfattare och andra makthavare till svars och håller dem ansvariga för sina handlingar.

Läs mer i Diakonias policy

Bild på äldre persons hand som håller i en broschyr på en marknad
Diakonias policy

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.