Diakonia - Människor som förändrar världen

Ge en gåva

Diakonia arbetar med långsiktigt och hållbart bistånd i drygt 30 av världens fattigaste länder. Vi arbetar för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck. Du kan bidra! Tillsammans är vi människor som förändrar världen.

Skänk en gåva

Summa: