Diakonia - Människor som förändrar världen
Hasnaa beskriver vad lycka är för henne: ”När hela min familjär är samlad, när jag är med mina vänner och när mina lärare och jag studerar tillsammans.” så beskriver 8-åriga Hasnaa vad lycka är för henne.

Etiskt fondsparande - Humanfonden

Att spara lönar sig, både för dig och för resten av världen. Genom Swedbank Humanfond kan du kombinera långsiktigt sparande och samtidigt stötta Diakonias arbete i världen. Humanfonden är dessutom avgiftsfri.

Två procent om året går till Diakonia

Du som sparar i Swedbank Humanfond ger ett bidrag till Diakonia samtidigt som du gör en investering för din egen framtid. Två procent av fondens värde delas årligen ut till ideella organisationer, däribland Diakonia. I februari 2019 fick Diakonia ta emot över 1,5 miljoner kronor från fondspararna.

"Tack vare det här stödet kan vi fortsätta att arbeta med de kvinnor och män som genom sitt mod gör motstånd mot allt det som håller dem i fattigdom och förtryck. Det är väldigt hoppingivande att spararna i Humanfornden på det här sättet sällar sig dem som förändrar världen", säger Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia.

Investering i en hållbar värld

Swedbank Humanfond(swedbank.se/humanfond) investerar i företag som tror på samma sak som vi - en hållbar värld nu och i framtiden. Med kraften från spararnas pengar kan företag påverka att ta ansvar för människor och miljö. Det tjänar både du och resten av världen på. 

Swedbank Humanfond är en svensk aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.