Bild på flicka som kramar om sin mamma.

Låt ditt engagemang leva vidare

Diakonia kämpar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. När du testamenterar till Diakonia kan vi fortsätta kämpa för en bättre värld.

Med ett testamente ser du enkelt till att det du lämnar efter dig används enligt dina önskemål. På så sätt kan ditt engagemang leva vidare.

En pappa och dotter tittar in i kameran och ler.

Tre fakta om testamenten

  1. För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara skriftligt och bevittnat av två oberoende personer samtidigt.
  2. Vill du testamentera till en organisation är det säkrast att ange organisationsnumret i testamentet, på så sätt går pengarna till rätt ställe även om organisationen skulle byta namn. Diakonias organisationsnummer är 802017-3517.
  3. Ett testamente kan ändras hur många gånger som helst.

Varför testamentera?

Med ett testamente säkerställer du att det du lämnar efter dig används på ett sätt som du uppskattar. Ta hjälp av vår testamentesmall.

Frågor om att skriva ett testamente

Måste jag skriva ett testamente?

Hur behöver testamentet vara skrivet?

Hur skriver jag vem som ska få ärva?

Hur förvarar jag mitt testamente?