Bild på barn och ledare som testar utmaningen Lager på lager på lager

Hej!

Vad kul att du hittat till Barnens tankesmedja Challenge! Utmaningar där ledare och barn får tänka, tävla och prata om rättvisa, tro och framtiden.

Barnens tankesmedja Challenge passar för barn i åldrarna 8-12 år

Konceptet har tagits fram av Diakonia, Equmenia och Svenska Alliansmissionens Ungdom. Utmaningarna går att skala upp och ner och anpassas efter din grupps behov. Med andra ord: perfekt för den verksamhet som din förening redan har.

Utmaningarna

Bild på Samuel Abrahamsson

Sagt om:

Barnens tankesmedja Challenge

Ett bra helhetsupplägg där barnen får chansen att fundera kring aktuella frågor med koppling till rättvisa och mänskliga rättigheter. Där leken inte bara blir en lek utan får en tydlig koppling med andakten!

Samuel Abrahamsson, ungdomsledare

Har du frågor om konceptet? Evelina svarar gärna på dem!

Ett porträtt av Evelina Rosell.

Evelina Rosell

Projektledare engagemang

Skicka epost
08-453 69 78

Barnens tankesmedja Challenge är ett samarbete mellan Diakonia, Equmenia och Svenska Alliansmissionens Ungdom.

Denna produktion har finansierats av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens/författarens.