Engagera dig

Värderings-
övningar

Ett smart sätt att prata om rättvisa och mänskliga rättigheter.

En grupp av barn gör akrobatiska övningar.

Pedagogiska övningar

Värderingsövningar gör det enkelt att diskutera viktiga frågor i en grupp. Övningarna tar upp ämnen som klimat, jämställdhet och demokrati. De är gratis och passar från 10 år och uppåt.