Opinion

Naturen ska nyttjas rättvist

Råvaror, mineraler och andra resurser som utvinns i fattiga länder ska bidra till välstånd, inte till våld och övergrepp.

Diakonia arbetar för att råvaror, mineraler och andra resurser som utvinns ska nyttjas på ett rättvist sätt och bidra till bättre levnadsförhållanden för den lokala befolkningen. Råvaror kan vara en stor tillgång för länder och regioner, samtidigt som det finns stora risker med eftertraktade naturrikedomar i instabila regioner. Några exempel på råvaror som har lett till krig är olja, diamanter och så kallade konfliktmineraler. Runt 30 procent av de väpnade konflikterna i världen har en koppling till kamp om naturresurser. I många fall är det konflikter som drabbar civila mycket hårt. Konflikterna är inte bara ett hinder för fred, utan också för utveckling till fungerande samhällen, till rättssäkerhet och ekonomiskt tillväxt för civilbefolkningen.

I regioner med svaga demokratiska strukturer, där det saknas insyn och kanske även yttrandefrihet driver utvinning av naturresurser ofta fram korruption. Lokala ledare och externa intressen exploaterar rikedomar utan att ge något tillbaka till befolkningen. När de värdefulla resurserna finns i konfliktområden med svag statlig närvaro, finns det risk för att väpnade grupper kan utnyttja tillgångarna för egna syften.

Korruption och kriminalitet

Men det finns också andra effekter av den illegala utvinningen av naturresurser. När det inte finns några regler, eller när ingen myndighet ser till att reglerna följs, leder det till både till miljöförstöring och till fruktansvärda arbetsförhållanden för de som arbetar i gruvområden. Olyckor, brist på skyddsutrustning, barnarbete, kriminalitet, våld och övergrepp förekommer ofta i dessa gruvor och i de kringliggande samhällena. Gruvarbetare i utsatta områden får ibland uppleva hur kriminella grupper, soldater eller i värsta fall polisen tvingar dem att betala en del av de pengar de har riskerat sina liv för att tjäna.

Den omfattande korruptionen och de stora summor som hanteras inom illegal utvinning, handel och smuggling av naturresurser bidrar i sin tur till storskalig internationell ekonomisk brottslighet med skatteparadis, gömda konton och penningtvätt.

Samtidigt beräknas mer än hundra miljoner människor i fattiga länder vara mer eller mindre beroende av den informella gruvnäringen. Därför är det viktigt att hitta sätt att förbättra förhållandena utan att människor förlorar sin inkomst. Ett av redskapen är internationell lagstiftning som förhindrar illegal utvinning och i stället omvandlar sektorn till en laglig och reglerad verksamhet. 

De betalar ett högt pris för din telefon

I din mobiltelefon finns mineraler. De behövs för att din telefon ska fungera. Dessa mineraler utvinns ur gruvor under fruktansvärda förhållanden. Varje dag riskerar gruvarbetare livet för vår billiga elektronik.

Så jobbar vi

Diakonia arbetar för att bryta kopplingen mellan naturresurser och våld, rättighetskränkningar och kriminalitet. Vi har en unik möjlighet eftersom vi både har lokalkontor och samarbetsorganisationer bland gruvarbetarna och deras samhällen i utsatta och fattiga regioner, men även experter som bedriver påverkansarbete internationellt för att regelverken skall bli så bra som möjligt. Vi för dialog med och utbildar företag som vill förbättra sina rutiner. Och vi finns på plats bland kyrkor och engagerade människor i Sverige där vi kan berätta om varför det är viktigt att vi som konsumenter ställer krav på att de produkter vi köper innehåller råvaror som är lagligt producerade.

Rent juridiskt finns det fyra konfliktmineraler:
tenn, tantalium, volfram och guld.

De är mycket nära kopplande till de förödande krigen och härjningarna från väpnande grupper i Kongo-Kinshasa med omgivande länder som började i mitten av 1990-talet och fortfarande pågår.

Ett porträtt av Joakim Wohlfeil

Joakim Wohlfeil

Policyrådgivare, konflikt och rättvisa

Skicka epost
08-453 69 21

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva