Diakonia - Människor som förändrar världen

Fred och rättvisa

Väpnade konflikter är ett av de största hoten mot fattiga människors rätt till utveckling. Diakonia finns i många länder där den fred som behövs för att skapa ett tryggt och fritt samhälle är långt borta. Därför arbetar vi på många olika nivåer för att främja fred och rättvisa.

Senaste nytt om konflikt och rättvisa

Mer om Diakonias arbete med konflikt och rättvisa

  • Fred och rättvisa i Kongo-Kinshasa

    Konflikten i Kongo-Kinshasa är den värsta sedan andra världskriget. Diakonia stödjer organisationer i landet, och arbetar för att de rika länderna ska ta sitt ansvar för att påverka grundorsakerna till konflikten.
  • Fred och rättvisa i Israel och Palestina

    Konflikten i Israel/Palestina är en av de mest uppmärksammade i världen. Diakonia samarbetar med israeliska och palestinska organisationer som arbetar för fred och respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.