Diakonia - Människor som förändrar världen

Protest mot regeringens stöd till valet av Tonio Borg

I november 2012 skrev Diakonia tillsammans med fem andra organisationer ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt och EU-minister Birgitta Ohlsson med anledning av regeringens stöd till valet av Tonio Borg som EU:s hälsokommissionär.

Fullt ansvar för EU-finansierade hälsoinsatser

Om Tonio Borg valdes som EU:s hälsokommissionär skulle han att få det fulla ansvar för stöd som EU ger i hälsorelaterade arenor, däribland utvecklingsarbete och sjukvård. Även sexuell och reproduktiv hälsa är en central fråga inom detta fält.

Bakåtsträvande politik

Diakonia och fem andra organisationer ställde sig kritiska till valet av Borg, då han i flera fall har visat sig ha en bakåtsträvande politik i frågorna. I Maltas inrikespolitik har Borg tidigare motverkat avkriminalisering av abort, röstar för förbud till skilsmässa samt uttalat sig att sambolagstiftningen inte ska gälla samkönade par i Malta med hänvisning till att enbart relationer som ligger "i Maltas nationella intresse" ska erkännas.

Samlat uttalande: Diakonia stod bakom detta uttalande tillsammans med organisationerna RFSLRFSUCONCORD Sverige20 years center for reproductive health samt Afrikagrupperna.

EU måste gå framåt

Med detta som underlag, betvivlade Diakonia och de andra organisationerna starkt både Tonio Borgs kompetens, trovärdighet och motivation att verka för att säkerställa alla människors lika rätt till hälsa. Med tanke på det ökade politiska motståndet inom EU just när det gäller abort- och hbtq-rättigheter, ansåg organisationerna att Tonio Borg är fel kandidat för posten som hälsokommissionär. Det är istället dags för EU att gå framåt och inte bakåt i dessa frågor.

Läs brevet om Tonio Borg