Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia kommenterar regeringens politik för global utveckling

Diakonia och andra medlemmar i Concord kommenterade den 21 september 2012 regeringens skrivelse till riksdagen om hur Sverige har genomfört sin Politik för global utveckling (PGU). Skrivelsen fokuserade på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap.

Brister i samstämmighet togs upp av regeringen

Concord Sveriges medlemmar, bland dem Diakonia, har tagit fram en rapport med kommentarer på olika delar i PGU-skrivelsen:

- Det är bra att regeringen i skrivelsen uppmärksammar att det finns svagheter när det gäller samstämmigheten, det vill säga att alla politikområden ska bidra till global utveckling. Men på ett antal punkter finns det brister när det gäller åtgärder, menade Carl-Henrik Jacobsson, dåvarande policyrådgivare på Diakonia med fokus på utvecklingsfinansiering.

Vad är PGU?: Sveriges riksdag beslutade 2003 att all svensk politik, inte enbart biståndet, ska bidra till att gynna en hållbar och rättvis världsutveckling. Fattiga människors behov, perspektiv och rättigheter ska genomsyra all svensk politik. Det är det som idag går under namnet Politik för global utveckling (PGU).

Bra att skatteflykt nu ses som en utvecklingsfråga

Diakonia har bidragit till rapporten genom att kommentera politiken mot skatteflykt, klimatpolitiken, politiken när det gäller bioenergi samt svenskt näringsliv och investeringar.

För första gången har regeringen tydligt analyserat hur skatteflykt är en utvecklingsfråga, och man gör en analys som Diakonia håller med. Däremot måste det till kraftfullare åtgärder, menar Diakonia.

Rekommendationerna till regeringen angående skatteflykt är bland annat:

Verka för att bredda EU:s lagstiftning kring landspecifik rapportering för att kunna motverka skatteflykt

Ta fram en relevant definition av skatteparadis för att styra Swedfunds riktlinjer kring investeringar i skatteparadis

Analysen som Concords medlemmar har gjort bygger på PGU-barometern från i maj 2012, där det gavs analyser av olika politikområden och konkreta rekommendationer på hur Sveriges samstämmighetspolitik skulle kunna förbättras.