Diakonia - Människor som förändrar världen

Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten

Diakonia har tillsammans med systerorganisationer i de nordisk/baltiska länderna skickat ett brev till våra respektive ministrar samt de båda exekutivdirektörerna (EDs) för den nordisk/baltiska kretsen i IMF och Världsbanken.

Brister i Världssbankens stöd till privata sektorn

I brevet tar vi bland annat upp brister i Världsbankens strategi för stöd till den privata sektorn via International Finance Corporation (IFC).

Analyser av nätverket Eurodad, samt Världsbankens egna oberoende utvärderingsenhet (IEG) visar att IFC och andra så kallade development finance institutioner tittar i första hand efter de projekt som genererar störst avkastning och att utvecklingsmål kommer i andra hand.

IEG har i rapporten Assessing IFC’s Poverty Focus and Results (2011) visat att mindre än hälften av IFCs projekt var utformade för att leverera utvecklingsmål och bara ca en tredjedel av projekten syftade till att ta itu med marknadsmisslyckanden så som fler jobb till och ökade marknadstillträden för fattiga människor.

Majoriteten av IFC:s portfölj går till stora företag i OECD-länder, inte entreprenörer i utvecklingsländer.

Sätt utvecklingsmålen främst

Brevet uppmanar bland annat ansvariga nordisk/baltiska ministrar och ED:s att kräva att IFC:s investeringar ska sätta utvecklingsmål som första prioritet:

"That IFC demonstrates that it engages exclusively in pro-poor and equitable investments, where development impact and environmental sustainability is held above financial return."

Läs brevet till de nordiska ministrarna