Diakonia - Människor som förändrar världen
Hadi Mahamar i Mali har redan drabbats av klimatförändringarna. Via Diakonias samarbetsorganisation har hon fått stöd och driver idag ett kvinnokollektiv som ökat hennes möjligheter att försörja sig och sin familj - det nyckfulla klimatet till trots. Foto: Karl Melander

EU:s energi- och klimatpaket för 2030

Klimatmötet i Paris 2015 är troligen den sista chansen för beslut som kan få oss att stanna under två graders global uppvärmning. Sveriges ställningstagande till EU:s energi- och klimatpaket för 2030 har ännu inte tillkännagivits. Tillsammans med tio andra organisationer har Diakonia skickat ett öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt där vi uppmanar honom att Sverige ska ta tydlig ställning för klimaträttvisa.

Inom kort läggs första budet inför Parismötet

Klimatmötet i Paris 2015 anses av de flesta bedömare vara den sista chansen för beslut som kan få oss att stanna under två graders global uppvärmning. På Europarådsmötet nästa månad kommer Fredrik Reinfeldt och EU:s regeringschefer lägga första budet inför Parismötet, något som Kina, USA, Indien och andra länder noga bevakar innan de fattar beslut om sina positioner. Sverige har därmed just nu en unik möjlighet att vara en klimatledare och påverka EU:s position. 

Sveriges EU-parlamentariker röstade för kraftfullt klimat- och energipaket

Det är mycket glädjande att de flesta av Sveriges politiker i Europa vill se mycket kraftigare tag vad gäller klimat- och energipolitiken i EU till 2030. Förra onsdagen röstade till exempel en absolut majoritet av Sveriges EU-parlamentariker för ett klimat och energipaket med tre bindande mål på minst 50% utsläppsminskningar, 40% förnybar energi och 40% energieffektivisering.

Vi anser att 50% utsläppsminskningar i EU 2030 fortfarande är lägre än vad som är nödvändigt för att säkra att två graders global uppvärmning inte kommer överskridas. Men det är bättre än de 40% utsläppsminskningar som kommissionen föreslår.

I brevet till statsminister Fredrik Reinfeldt uppmanar vi honom att lyssna på rösten från den absoluta majoriteten av våra folkvalda i Bryssel, som är mer ambitiös på samtliga punkter än vad vi hittills hört i diskussioner om den svenska positionen.

Forskning pekar på att 90 procent är ett rimligt mål för i-länder

Dessutom vill vi att den svenska positionen tar hänsyn till den klimatforskning som väger in såväl utvecklingsländers framtida behov som nödvändig klimatambition pekar på att industriländer bör sätta utsläppsminskningsmål på nivån 90% till 2030.

Vi anser att det innebär att Sverige i EU bör ställa sig bakom kravet på tre bindande mål på medlemsstatsnivå om:

Minst 55% utsläppsreduktion

Minst 45% förnybar energi 

Minst 40% lägre energianvändning 2030 jämfört med 2005 och en reduktion av primär energianvändning på ca 1 000 miljoner ton oljeekvivalenter

Över 2 graders höjning får fruktansvärda konsekvenser

Misslyckas världssamfundet med att enas om kraftfulla utsläppsminskningar i Paris är hoppet ute för att begränsa temperaturökningen till 2 grader. Istället kan utvecklingen accelerera mot 3-4 graders ökning med oöverblickbara konsekvenser, i synnerhet för människor som lever i fattigdom. 

Läs brevet i sin helhet