Diakonia - Människor som förändrar världen

Brev till Carl Bildt: Oro för situationen i Colombia

Tillsammans med flera andra svenska organisationer har Diakonia skickat ett brev till utrikesminister Carl Bildt där Sverige uppmanas att tillsammans med andra EU-länder lyfta frågan om yttrande- och mötesfrihet under den pågående strejken i Colombia.

Nationell strejk sedan den 19 augusti

Den 19 augusti utfärdades en nationell strejk i Colombia, där bönder och lantbrukare protesterar mot ökade produktionskostnader och bristen på en colombiansk landsbygdspolitik, vilka gör det tufft för bönderna att konkurrera med internationella producenter. Sedan den 8 september har strejken dock avtagit, då en dialog har startats mellan den colombianska regeringen och proteströrelsen.

Brott mot yttrandefrihet

Under strejkens gång har Diakonia och de övriga organisationerna bakom brevet tagit emot mycket oroande berättelser från olika håll. Enligt uppgift ska minst 12 demonstranter ha dödats, och många ska även ha anklagat för samarbete med illegala väpnade grupper av den colombianska polisen. Under strejken har det dessutom kommit in uppgifter om ökat sexuellt våld och övergrepp mot kvinnor.

Uppmanar Sverige att agera

Diakonia och de övriga organisationerna bakom brevet anmodar Carl Bildt att Sverige och EU ska uppmana den colombianska regeringen att utreda om anklagelserna är sanna. Organisationerna vill också att Sverige lyfter frågan om yttrande- och mötesfrihet för den colombianska befolkningen, och att Sverige ska stöda FN-organet UNDP:s roll som medlare och garant mellan regeringen och de som protesterar.

Brevet till Carl Bildt har förutom Diakonia även skrivits under av Adoptionscentrum, Kristna Fredsrörelsen, Forum Syd, Fonden för mänskliga rättigheter och Svenska Kyrkan. Brevet har också skickats till biståndsminister Gunilla Carlsson.

Läs brevet till och svaret från Carl Bildt