Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia arbetar för att förändra de politiska och ekonomiska strukturer som skapar fattigdom och hindrar människor från att leva ett värdigt liv.

Politik och påverkan

För att ändra de strukturer som orsakar fattigdom och orättvisa jobbar många av Diakonias samarbetsorganisationer med påverkansarbete i sina respektive länder. Diakonia har också ett eget påverkansarbete med fokus på strukturer och aktörer som kan bidra till positiv förändring i flera av våra länder. Vi fokuserar främst politiker och privata aktörer i Sverige och EU, men deltar också i nätverk som agerar vid FN och andra internationella organisationer.

Påverkansarbete i Sverige

I arbetet i Sverige står engagemang, mobilisering och påverkan i centrum. Vi engagerar och mobiliserar människor, så att de kan och vill agera för att göra världen mer rättvis. Vi jobbar med vidareförmedlare, i nätverk och för dialog med politiker och privata sektorn. Genom media och sociala medier skapar vi opinion. 

Förändra strukturer som orsakar fattigdom och orättvisa

Politiker, tjänstemän, företag, investerare och andra ledare tar beslut som har globala konsekvenser. På olika sätt pushar vi de med makt att agera för rättvisa, värdighet, jämlikhet och jämställdhet i världen.

 • Skatteflykt

  Skatteflykt är ett hinder för utveckling över hela världen men den drabbar människor som lever i fattigdom hårdast. För att nå målen i Agenda 2030 måste skatteflykten stoppas och pengarna investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet.
 • Effektivt bistånd

  Orden "mer och bättre bistånd" sammanfattar Diakonias syn på biståndet. För att fattigdomen ska utrotas måste alla rika länder bidra. Men det handlar inte bara om att öka biståndet; vi måste också hela tiden...
 • Fred och rättvisa

  Väpnade konflikter är ett av de största hoten mot fattiga människors rätt till utveckling. Diakonia finns i många länder där den fred som behövs för att skapa ett tryggt och fritt samhälle är långt borta....
 • Företag och mänskliga rättigheter

  För att nå målen i Agenda 2030, och uppnå långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet, måste även privata aktörer vara med. Genom handel, investeringar och verksamhet i fattiga länder skapas jobb...
 • Angeläget - en biståndspodd från Diakonia

  Angeläget är vår nya podd för bistånds- och utvecklingsfrågor. I den lyfter vi vårt arbete för att förbättra politiska, ekonomiska, sociala och kulturella orättvisor, för alla människors rätt att leva värdiga...