Diakonia - Människor som förändrar världen

Du kan hjälpa de som drabbats av orkanen

Vi arbetar på plats i Nicaragua och Honduras med humanitära insatser för att hjälpa de drabbade efter orkanerna Eta och Iotas framfart. Nu förbereds fler insatser för att minska lidandet. Ditt bidrag räddar liv!

Knappt två veckor har gått sedan orkanen Eta slog till med full kraft och översvämningar och jordskred fortsätter att drabba stora delar av regionen. Situationen var minst sagt redan förödande när ännu en kraftfull orkan nu slagit till i Honduras och Nicaragua.

Många har förlorat allt

De har inget hem att återvända till och har förlorat alla sina ägodelar. Dessutom riskerar smittspridningen av coronaviruset att förvärras. Diakonia delar just nu ut hygienartiklar och kläder samt arbetar med evakuering av drabbade.

Din gåva är livsviktig - swisha nu!

Den här insamlingen görs tillsammans med Equmeniakyrkan, en av Diakonias huvudmän, som precis som Diakonia finns på plats med akuta insatser för de som drabbats av orkanen.

Du kan hjälpa de som drabbats av orkanen

Vi arbetar på plats i Nicaragua och Honduras med humanitära insatser för att hjälpa de drabbade efter orkanerna Eta och Iotas framfart. Nu förbereds fler insatser för att minska lidandet. Ditt bidrag räddar liv!

Många har förlorat allt

De har inget hem att återvända till och har förlorat alla sina ägodelar. Dessutom riskerar smittspridningen av coronaviruset att förvärras.

Diakonia delar just nu ut hygienartiklar och kläder samt arbetar med evakuering av drabbade.

Din gåva är livsviktig - swisha nu!

Den här insamlingen görs tillsammans med Equmeniakyrkan, en av Diakonias huvudmän, som precis som Diakonia finns på plats med akuta insatser för de som drabbats av orkanen.

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Diakonia. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas.