För att du i framtiden ska kunna få information från Diakonia sparar vi de uppgifter som du själv lämnar till oss här på webbplatsen. För att alltid ha rätt kontaktuppgifter till våra givare uppdaterar Diakonia regelbundet sitt register.

Då du ger en gåva till Diakonia sparar vi ditt namn och din adress som du, och även din bank, skickar oss. Uppgifterna använder vi senare i vår informations- och insamlingsverksamhet, bland annat för att kunna berätta för dig hur arbetet går och hur din gåva använts.

Om du inte uppgett ditt personnummer, kommer vi att söka efter det enbart i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för utskick. Vi gör månatliga uppdateringar via SPAR.

Om du gett en gåva till Diakonia kan du komma att bli uppringd av Diakonia vid ett senare tillfälle. Detta i syfte att informera dig om hur din gåva använts samt berätta för dig om vårt insamlingsarbete.

I vissa fall kan du själv kryssa i hur du vill bli kontaktad av Diakonia i fortsättningen: Via vanlig post eller via e-post. I de fall då du gjort ett sådant val så använder sig Diakonia företrädesvis av det kontaktsätt som du valt.

Du kan alltid höra av dig till oss för att ändra de personuppgifter vi har om dig eller begära att de tas bort.