Diakonia - Människor som förändrar världen

Nu är ni med och förändrar världen!

Betalningen är genomförd och er gåva har registrerats hos oss. Om ni har fyllt i en giltig e-postadress skickas en bekräftelse till den adressen inom kort. Er gåva når människor som är utsatta och förtryckta och gör det möjligt för dem att själva förändra sin situation.

Vi skapar en rättvis värld med framtidshopp. En värld där alla människors lika värde omsätts i praktiken. 

Tack för att ni är med!  Ni gör världens skillnad!

PS: Följ oss gärna på Facebook och Instagram