Diakonia - Människor som förändrar världen
Sandi och hennes dotter Sandi Soe Oo tillsammans med sin dotter. Dottern säger att Sandi Soe Oo är en förebild.

Jämställdhet och fred går hand i hand

– Jag är övertygad om att jämställdhet och fred hänger ihop. Om det är jämställt i familjen så kommer strävan efter fred att sprida sig. Det säger Sandi Soe Oo, som efter att ha fängslats för sitt politiska engagemang började arbeta mot könsbaserat våld och för kvinnors rättigheter.

Sandi Soe Oo vet att fred är något man måste kämpa för, både inom hemmet och utanför. Två gånger har hon fängslats för sina fredliga protester under Myanmars militäriska styre. Den senaste gången var under den så kallade Saffransrevolutionen som pågick under några månader hösten 2007. Och det var hennes tid i fängelset som fick henne att engagera sig politiskt.

Förändrar människors attityder

Sandi Soe Oo ville stötta andra kvinnor som suttit fängslade och började utbilda sig i frågor om jämställdhet, könsbaserat våld och kvinnors juridiska rättigheter. Hon hjälpte också till att forma en grupp för att arbeta mot könsbaserat våld, den stöttas av Diakonias samarbetsorganisation Thingaha Gender Organization.

Det var tre år sedan. Nu arbetar gruppen – där både män och kvinnor ingår – med utbildningar i grannkommunerna.

– Oftast tror kvinnorna i Myanmar inte att de kan göra samma saker som männen, men när de har deltagit i våra utbildningar tror de det. Det är det bästa med våra utbildningar, att vi förändrar människors attityder, säger Sandi Soe Oo.

Trodde han hade rätt att slå

Sedan berättar hon om kvinnan som funderade över att avsluta dotterns skolgång eftersom dottern ändå skulle gifta sig. Kvinnan ändrade sig efter att ha deltagit i en kurs. Och hon berättar om rektorn som inte tyckte att tjejer skulle klättra i träd eller använda byxor. Även rektorn ändrade sig efter att han fått mer kunskap.

Förutom utbildningarna så stöttar Sandi Soe Oo våldsutsatta kvinnor genom att erbjuda dem rådgivning och juridisk hjälp.

– Många kvinnor som utsätts för våld förstår inte ens att det handlar om våld. Min vän misshandlades av sin man, men hon trodde att det var hans rättighet att slå henne.

Själv var Sandi Soe Oo 18 år när hon gifte sig och hennes man var ofta otrogen och behandlade henne illa. De levde isär under många år och skiljde sig till slut.

– Jag blev väldigt ledsen när jag tänkte på att mina barn skulle växa upp utan sin pappa. Jag pratade inte med någon och stannade hemma i nästan två månader.

Målet: ett samhälle fritt från våld

Sandi Soe Oos dotter, som studerar vid universitet, säger att hon såg sin mammas blåmärken och vet att hennes pappa misshandlade henens mamma innan de skiljde sig.

– Vi behöver jämlikhet, alla behöver jämlikhet. Min mamma är en fantastisk förebild. Hon har gett mig mer än vad två föräldrar kunnat ge.

Sandi Soe Oo konstaterar att hon vill att kvinnor och flickor ska inse att de är lika kapabla som män.

– Jag vill utbilda dem i genderfrågor och i vilka rättigheter de har. Och jag kommer att fortsätta att hjälpa kvinnor och flickor att bli fria från våld, på de sätt jag kan.